Vacatures bestuur

De Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen van Noord-Holland (SVN) zoekt een nieuwe voorzitter en ook nieuwe bestuursleden.

De SVN is een samenwerkingsverband van de 15 Noord-Hollandse Vogelwerkgroepen die de Provincie geografisch voor meer dan 95 % dekken en die samen zo'n 4000 georganiseerde vogelaars vertegenwoordigen. SVN is daarmee potentieel een hele belangrijke gesprekpartner voor vele zaken die Vogels, Natuur en Leefomgeving betreffen in de Provincie. De huidige voorzitter, Hans Stapersma, vervult die rol nu al meer dan 11 jaar met veel plezier maar vindt het ook echt ongewenst dat dezelfde vertegenwoordiger van één van die Vogelwerkgroepen zo lang een stempel op de SVN drukt.

Nieuwe mensen, nieuwe gezichtspunten en een frisse nieuwe aanpak zijn af en toe nuttig, nodig en gewenst! Datzelfde is van toepassing op het bestuur van SVN dat helaas al een tijd in elk geval één vacature kent, maar waar meer nieuwe bestuursleden zonder meer welkom zijn!

Bestuursleden dragen bij aan alle dossiers in het dagelijks bestuur van SVN en diversiteit wordt zeer gewaardeerd. Voor het tijdsbeslag hoeft u het niet te laten want er zijn jaarlijks meestal 4 bestuursvergaderingen en 2 algemene ledenvergaderingen. Beleidsmatig richt de SVN zich o.a. op vertegenwoordiging op provinciaal niveau van vogelbelangen in brede zin, op het spanningsveld Recreatie vs. Natuur, en op een dialoog met de Omgevingsdienst. De Vereniging is financieel gezond en statutair AVG- en WBTR-proof dus er is veel ruimte om echt inhoud te geven aan het behartigen van vogelbelangen op provinciaal niveau.

Voor meer informatie: bel met Hans Stapersma, 06-22684313 of stuur een bericht via de contactpagina