De organisatie van de vereniging SVN

De bij de SVN aangesloten leden (vogelwerkgroepen enz.) treden naar buiten als de vereniging SVN. Doel van de samenwerking is de bescherming van vogels in het algemeen in de provincie Noord-Holland. Verder steunt de SVN de aangesloten organisaties met het doen van uitgaven en publicaties over vogels.

* Voor een aanvraag en de voorwaarden voor het verkrijgen van financiële steun voor het het doen van een uitgave of publicatie verwijzen wij u graag naar de website van het Wim Ruitenbeek Fonds

Bestuur SVN

Het bestuur van de SVN bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter                  : Hans Stapersma
Secretaris                 : Henk van der Leest
Penningmeester      : Gerard Hund
Lid bestuur               : Loes Staal
Lidbestuur                : Kees Scharringa
Lid bestuur               : Henriëtte Nool            


Voor contact met het bestuur kunt u gebruikmaken van de contactpagina

Standpunten

Roofvogelshows

Het standpunt van de SVN inzake het houden van roofvogels in gevangenschap en organiseren van shows met roofvogels van de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland.
Een standpunt dat mede wordt ondertekend door 130 organisaties in Nederland.

Zie voor volledig document standpunt SVN

 


Standpunt Vogelwerkgroep Roodvogels Nederland

Roofvogels en uilen horen thuis in de vrije natuur. In Nederland zijn heel wat roofvogels en uilen in het wild te bewonderen, overal om ons heen.
Zie Website VRN

Bekijk de video door Helen Goote van VRN

Statuten

Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland
zie onderstaande link: Statuten

Privacy beleid

Voor onze volledige verklaring aangaande de Wet Algemene Verordening Gegevens AVG
zie onderstaande link: Privacy beleid Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland