Kennemer Vogeldag 100% Kluut op zondag 7 april 2024

Inmiddels is het alweer de 5e keer dat de Kennemer Vogeldag plaatsvindt. Een lustrum!
Rondom en in het donkere Fort Benoorden Spaarndam is er van alles te beleven voor alle leeftijden, bijvoorbeeld: waarom worden vogels geringd en hoe doen ze dat eigenlijk? Hoe herken je vogels als de kluut en de grutto en waarom roepen ze hun eigen naam? Welk verhaal vertelt een braakbal? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen krijgen bezoekers op de Kennemer Vogeldag op zondag 7 april van 7:00 tot 17:00 uur. Naast Fort benoorden Spaarndam wordt ook het vogelrijke Landje van Gruijters en de Hekslootpolder bezocht. Dit allemaal onder de noemer 100% Kluut. Iedereen is van harte welkom om de hele dag van vogels te genieten in een uniek landschap.

Programma
De dag begint met een vroege vogelfietstocht door de polders rondom Spaarndam. Verder zijn er de hele dag excursies naar de Hekslootpolder, het Landje van Gruijters en het spannende en geheimzinnige Munitiebos dat speciaal op deze dag toegankelijk is. Voor jong en oud vertelt meesterverteller Piet Paree prachtige vogelverhalen. Voor de liefhebbers van cultuurhistorie zijn er rondleidingen langs fraaie wandschilderingen in het fort.

Bij de zogenaamde Big Sit wordt de hele dag de lucht afgespeurd naar vogels. Vorige jaren werden er meer dan 80 verschillende soorten gespot. Naast de rondleidingen door het fort is er een prachtige vogeltentoonstelling opgesteld waar oren en ogen gestreeld worden met informatie over vogels in de breedste zin van het woord.

Wegens groot succes afgelopen jaar is er ook nu weer een ‘Workshop schilderen van vogels’ door Tamara van den Berg.

Speciaal voor kinderen
Voor kinderen is op het forteiland de Jonge Vogel Speurtocht. Ze krijgen een stempelkaart met allerlei uitdagende opdrachten en aan het einde daarvan krijgen ze een heus Vogeldiploma. Er zijn ook speciaal op kinderen gerichte vogelexcursies naar het Landje van Gruijters. Een hoogtepunt is en blijft het zelf uitpluizen van een uilenbal!

Bezoekersinformatie
Vooraf reserveren is alleen nodig voor de fietstocht om 7.00 uur. Toegang en deelname aan alle activiteiten is gratis. Bij het Fort is geen parkeergelegenheid dus kom met de fiets. Parkeren kan wel op de parkeerplaats bij de Westbroekplas (Dammersweg 100, Velserbroek). De groene looproute (ca. 10 minuten naar het Fort) wordt aangegeven met borden.

Vier natuurorganisaties slaan handen ineen
De dag wordt georganiseerd door de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland, Vereniging Behoud de Hekslootpolder en Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters met de inzet van veel natuurgidsen en andere vrijwilligers. Deze dag wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Van Zanten – Jan Pieter van Vrede Fonds.

Alle informatie staat op www.100procentkluut.nl

Zienswijze uitbreiding 380 KV netwerk

In de Staatscourant (2023-15591) werd op 1 juni 2023 door het ministerie van EZK en Tennet de kennisgeving gepubliceerd van het voornemen om een nieuwe bovengrondse 380 KV hoogspanningsverbinding in Noord-Holland Noord aan te leggen; inclusief de daarbij behorende nieuwe hoogspanningsstations.

Hierbij maakt de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (hierna: SVN) gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voorafgaand aan de opstelling van de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor het PlanMER van dit project.

Vogels zijn, net als flora en andere fauna, indicatoren van de kwaliteit van de natuur en het landschap. SVN, als coördinator en belangenbehartiger van 14 vogelwerkgroepen in Noord- Holland (geografische dekking >90%), zet zich in voor het belang van vogels in de meest brede zin. SVN behartigt dit belang middels monitoring, overleg met andere organisaties en zo nodig middels verweer tegen ontwikkelingen die de vogelstand bedreigen.

Vrijwilligers van SVN zijn onder meer actief in inventariseren van broedvogels, tellen van trekvogels en watervogels, nestbescherming van weidevogels, ringen van roofvogels, uitgeven van publicaties, gidsen van excursies en natuurbescherming. Zij hebben heel veel praktische veldkennis over vogels opgebouwd. In een enkel geval binnen haar eigen werkgebied komt een vogelwerkgroep bij de rechter op voor het belang van vogels.

lees de hele zienswijze

Vacature voorzitter

Na tien jaar wil de huidige voorzitter Hans Stapersma plaats maken voor een nieuwe voorzitter.
De voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen die gemiddeld zes keer per jaar plaatsvinden.
Vier vergaderingen met het algemeen bestuur en twee vergaderingen met de Algemene Leden van de aangesloten 14 Vogelwerkgroepen.

Contact opnemen kan via het contactformulier

Vacature penningmeester

Als Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN zijn wij opzoek naar een penningmeester/bestuurslid. De vereniging vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Vier keer met het bestuur en twee keer met de leden in een Algemene Ledenvergadering. Dit afwisselend digitaal of op locatie.

De SVN is een samenwerkingsverband van 14 aangesloten Vogelwerkgroepen in Noord-Holland en treedt als zodanig op als contact naar overheden en andere organisaties waaronder de provincie Noord-Holland.

De functie penningmeester houdt in het bijhouden van een zeer eenvoudige administratie die bestaat uit inkomsten zoals contributie van de leden en mogelijke uitgaven gerelateerd aan een vereniging. Ook is de penningmeester bestuurslid die meedenkt over aan vogels gerelateerde zaken waar in  bescherming voorop staat. Enige interesse in de natuur/vogels is dan ook wel gewenst.

Contact opnemen kan via de contactpagina