Nieuwsbrief

SVN vogelnieuws is een uitgave van de SVN en het WRF

SVN vogelnieuws nr 28, maart 2024
met de volgende onderwerpen:

 • Nationale Vogelweek 11-19 mei 2024
 • Vogelparadijsjes Noord-Holland op Bridingplaces.eu
 • Sponsoring boek Zuid-Kennemerland
 • Herstel veenmosrietland Eilandspolder-Oost ondanks stikstof
 • Kennemervogeldag zondag 7 april 2024
 • Klimaatverandering maakt het voor trekvogels moeilijk
 • Ganzen verjagen kost meer geld dan dat het oplevert
 • Vogels, natuur en recreatie
 • Veilige tussenstop voor de Grutto's
 • Interview Het Gooi door Vogelskijken.nl
 • Archief van de De Pieper en De Graspieper

SVN vogelnieuws nr 27, januari 2024
met de volgende onderwerpen:

 • Wim Ruitenbek Fonds
 • Vacatures SVN en WRF
 • Statuten WBTR-proof
 • Vogelparadijsjes Noord-Holland
 • Beheerplannen Natura 2000 voor 4 duingebieden verlengd
 • Natuurdoelstelling Polder Westzaan en Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske
 • Provinciaal Programma Landelijk Gebied Noord- Holland PPLG
 • Faunabeheerders Holland en Flevoland ontwikkelen gezamenlijk ganzenbeheerplan
 • enz.
 • Lees de hele nieuwsbrief

SVN vogelnieuws nr 26, augustus 2023
met de volgende onderwerpen:

 • Zeearend Diemervijfhoek
 • 40 jaar vogelwerkgroep Alkmaar
 • Het achteroeverconcept IJsselmeer
 • Tegemoetkoming schade gewassen
 • Startvesie Porv. Porg. Landelijk Gebied
 • Race Formule-1 Zandvoort
 • Vergunning Muziekfestival Twiske
 • Uitbreiding 380 KV netwerk
 • Windparken op zee stilgezet
 • Natuur weer op één bij Normerven
 • Nieuwe Coalitie Noord-Holland
 • Werkzaamheden Naardermeer
 • Grutto Els vliegt naar Guinee-Bissau
 • Plannen nieuw natuurgebied Castricum
 • BROEDPLAATS Amsterdam
 • Aandacht voor het Wim Ruitenbeek Fonds
 • Allerlaatste uitgave van het Vogeljaar
 • Lees de hele nieuwsbrief

SVN vogelnieuws nr 25 april 2023
met de volgende onderwerpen:

 • Nationale Vogelweek 6-9 mei
 • Bezoeken SVN-bestuur aan Vogelwerkgroepen
 • Waar staat het WRF ook alweer voor?
 • Vacatures bij SVN en WRF – wie-o-wie
 • Een website beheerder voor SVN en WRF
 • SOVON Challenge: zet vogels op de kaart
 • Ledenraad SOVON
 • “Vogelparadijsjes van Noord-Holland
 • Energieboswachters Nat.en Mil. N-H
 • Vogel van dit moment
 • Lees de hele nieuwsbrief

De Nieuwsvogel nr. 24 maart 2022

 • Er was even geen Nieuwsvogel meer te zien
 • Afscheid van Loes Staal als bestuurslid
 • De weidevogel kan niks met agrarisch natuurbeheer
 • Aantallen lepelaars nemen toe in Noord-Holland, huismussen
  worden zeldzamer
 • Verstoring van vogels door recreatie
  Lees verder

 

De Nieuwsvogel nr. 23 nov. 2021

Met onder andere...

 • Tweede nieuwsbrief zeetrektellingen
 • Vogels vergelijken, Herken soorten die op elkaar lijken
 • Vogels zingen steeds minder
 • WaterLANDS, herstelproject voor natte natuur in Europa
 • Stem op jouw favoriete bijzondere landschap
  Lees verder

 

De Nieuwsvogel nr. 22 okt. 2021

Met onder andere...

 • Landelijke dag SOVON, 27 november
 • Alarm: vogelgriep
 • Hoge respons enquête Zuid-Kennemerland
 • Birdlife International, Making an impact, Annual Report 2020
  Lees verder

 

De Nieuwsvogel nr. 21 sept 2021Met onder andere...

 • Nieuwe natuur in Westeinderscheg
 • Ontwikkeling Marker Wadden onverwacht succesvol
 • Waarom Kolibrievrouwtjes zich verkleden als mannetje
  Lees verder

 

De Nieuwsvogel nr. 20 aug 2021Met onder andere...

 • Bijna helft van wadplaten verdwijnen?
 • SVN 50 jaar: 4-seizoenen vogelatlas van Noord-Holland 2030
 • Recreëert u graag in Zuid-Kennemerland? Vul dan nu de enquête in
  Lees verder

 

De Nieuwsvogel nr. 19  juli 2021Met onder andere...

 • De Nieuwsvogel
 • Kleine Karekiet profiteert van klimaatverandering
 • Griend, een bewogen eiland
  Lees verder

 

In Vogelvlucht nr. 18 juni 2021

Met onder andere...

 • Pimpelmeesjes hebben baat bij bijvoer in de zomer
 • Scholeksters broeden op de gekste plekken
 • Lammergier slachtoffer windturbines
  Lees verder

In Vogelvlucht nr. 17 mei 2021Met onder andere...

 • Bijeneters in Nederland
 • Vosse- en Weerlanderpolder uitbreiden voor weidevogels en natuur
 • Twiske niet primair natuurgebied
  Lees verder