De Nieuwsvogel (voorheen In Vogelvlucht)

De Nieuwsvogel is een uitgave van de Commissie Natuurbescherming SVN

De Nieuwsvogel 19 
juli 2021

 • De Nieuwsvogel
 • Kleine Karekiet profiteert van klimaatverandering
 • Griend, een bewogen eiland
 • Vogelpracht, een vlucht door Teylers vogelcollectie
 • Bionische poot voor Baardgier
 • Zien Roodborstjes magnetische velden?
 • Kies óók voor vogels, 16 maart 2022
 • Vogels in de kunst: The ornithologist
 • Lees verder

In Vogelvlucht 18
juni 2021

 • Pimpelmeesjes hebben baat bij bijvoer in de zomer
 • Scholeksters broeden op de gekste plekken
 • Lammergier slachtoffer windturbines
 • 12000 hectare topnatuur boven Amsterdam
 • Gif in mest geen probleem?
 • De Gewiekste Vogelgids
 • SVN zoekt bestuursleden
 • Jelle Harder met IJsvogel in tussen Duin & Dijk
 • Lees verder

In Vogelvlucht 17
mei 2021

 • Bijeneters in Nederland
 • Vosse- en Weerlanderpolder uitbreiden voor weidevogels en natuur
 • Twiske niet primair natuurgebied
 • Vleermuizen kennen vanaf hun geboorte het geluid van snelheid
 • Lastige vogelgeluiden herkennen met SOVON
 • Nederlandse vogels in hun domein
 • CO2-opslag een vergissing?
 • Zomertortels massaal afgeschoten in Italië
 • Zeeuwse steun voor de Zomertortel
 • Broedponton voor Visdieven en Sterns
 • Lees verder

In Vogelvlucht 16
april 2021

 • Handvest ‘Nederland Natuurinclusief’
 • Smient veilig in Zuid-Holland
 • Formule 1 desastreus voor de natuur
 • Bijzondere botvondst
 • Veldgids Vogeltrek
 • Strandgangers schikken in voor natuur
 • Europa verplicht Frankrijk te stoppen met lijmstokken
 • Geef natuur rechten
 • Natuurnetwerk Nederland maakt meters
 • Lees verder

In Vogelvlucht 15
maart 2021

 • Verkiezingen maart 2021
 • Commissie Brenninkmeijer
 • Windmolens in natuurgebieden
 • Windenergie gevoeligheidskaarten voor vogels
 • Nederlandse Brandgans gevonden in China
 • Cuckoo
 • Corona en vogels
 • Kustpact en Groene Ster
 • Bestuursleden gezocht
 • Lees verder

In Vogelvlucht 14
februari 2021

 • Bijeneters vaste broedvogel in Nederland
 • Kraanvogels doen het goed in de UK
 • Katten en weidevogels
 • Abtskolk en De Putten: goed leefgebied voor de weidevogels
 • Vogels wijzen ons de weg
 • 2022, het jaar van de Merel
 • Scholeksters in de stad
 • lees verder

In Vogelvlucht 13
januari 2021

 • Ganzenbeheerplan verlengd
 • Stikstofprobleem blijft
 • Masterplan biodiversiteit
 • We are losing nature
 • Speciale vogelboekhandel J&J
 • Windmolens in Amsterdam
 • Wintervoedselakkers: vogelvriendelijke werkwijze
 • Problemen afslag A9-Heiloo?
 • Zeearend in Nederland
 • Nieuw Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 20/24
 • lees verder

In Vogelvlucht 12
december 2020

 • 40 jarig bestaan SVN en Nieuwjaarswens 2021
 • Tussen Duin & Dijk - Themanummer Smient
 • Aanvalsplan Grutto
 • Vogels en hun veren, Verenkleed en rui
 • Petitie: recht op een gezonde planeet!
 • 3 miljard voor sterke natuur
 • Natuurbeheer Noord-Holland
 • Meld dode watervogels
 • lees verder

In Vogelvlucht 11
november 2020

 • Preventief Handhavingsverzoek
 • Noord-Hollandse Natuurdag door iedereen gratis te volgen vanaf huis
 • Houtrakpolder geopend
 • 14 miljoen dode vogels in Europa
 • Meer biodiversiteit in natuurverbinding kanaal Omval-Kolhorn
 • lees verder