40 jaar SVN / Publicaties

Op 31-12-2020 bestaat de SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland) 40 jaar.
Het bestuur van de SVN wil aan dit heugelijke feit aandacht besteden onder andere met een vijftal artikelen in het Noord-Hollandse natuurblad Tussen Duin & Dijk (gedeeltelijke opvolger/voortzetting van de Graspieper, voorheen de uitgave van de SVN).

In overleg met de redactie van TDD is besloten om vijf artikelen te (laten) opstellen in vier opeenvolgende nummers van TDD rond de jubileumdatum van de SVN, te weten de nummers 3 en 4 van 2020 en de nummers 1 en 2 van 2021.
Naast een inleidend artikel ( 2 pagina’s) over 40 jaar SVN met een doorkijk naar het volgende decennium, willen wij graag verschillende langlopende (liefst minimaal 40 jaar) tel-, ring en/of beschermingsprojecten van verschillende Noord-Hollandse (vogel)werkgroepen voor het voetlicht brengen.


Een recente uitgave is de Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels.
Deze atlas is tot stand gekomen door samenwerking van het Landschap Noord-Holland en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN, dit onder redactie van de heren; Kees Scharringa, Wim Ruitenbeek en Piet Zomerdijk.

 

 

Een aanvulling op deze atlas is het themanummer 4-2016 Wintervogels “tussen Duin & Dijk” uitgegeven door de Provinciale Organisatie Flora en Fauna de POFF.

Voor alle informatie en uitgaven kijk op de site van “tussen Duin & Dijk”