Publicaties

Op 31-12-2020 bestond de SVN 40 jaar.
Aan dit heugelijke feit zijn er een vijftal artikelen in het Noord-Hollandse natuurblad Tussen Duin & Dijk gepubliceerd (gedeeltelijke opvolger/voortzetting van de Graspieper, voorheen de uitgave van de SVN).

Dit in vier opeenvolgende nummers van TD&D rond de jubileumdatum van de SVN, te weten de nummers 3 en 4 van 2020 en de nummers 1 en 2 van 2021.
Naast een inleidend artikel ( 2 pagina’s) over 40 jaar SVN met een doorkijk naar het volgende decennium, willen wij graag verschillende langlopende (liefst minimaal 40 jaar) tel-, ring en/of beschermingsprojecten van verschillende Noord-Hollandse (vogel)werkgroepen voor het voetlicht brengen.


Een recente uitgave is de Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels.
Deze atlas is tot stand gekomen door samenwerking van het Landschap Noord-Holland en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN, dit onder redactie van de heren; Kees Scharringa, Wim Ruitenbeek en Piet Zomerdijk.

Een aanvulling op deze atlas is het themanummer 4-2016 Wintervogels “tussen Duin & Dijk” uitgegeven door de Provinciale Organisatie Flora en Fauna de POFF.

Voor alle informatie en uitgaven kijk op de site van “tussen Duin & Dijk”