De organisatie van de vereniging SVN

De bij de SVN aangesloten 15 leden (vogelwerkgroepen enz.) treden naar buiten als de vereniging SVN. Doel van de samenwerking is de bescherming van vogels in het algemeen in de provincie Noord-Holland. Verder steunt de SVN de aangesloten organisaties met het doen van uitgaven en publicaties over vogels.

De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) bestaat in 2020 40 jaar.
Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt dit jaar 2020 en 2021 een serie interessante artikelen in het Noord-Hollandse natuurtijdschrift "Tussen Duin & Dijk". Hierin verschijnen niet alleen artikelen over vogels, maar over álle mogelijke natuur in Noord-Holland, of het nu vogels, pissebedden, bijen, bomen, paddenstoelen of waterbeestjes zijn.  En elk artikel is deskundig en toch vlot geschreven en vooral: lezenswaardig.
De SVN is één van de organisaties aangesloten bij de Provinciale Organisaties Flora en Fauna, POFF, die uitgever is van het blad "Tussen Duin & Dijk". Voor meer informatie ga naar Tussen Duin & Dijk

* Voor een aanvraag en de voorwaarden voor het verkrijgen van financiële steun voor het het doen van een uitgave of publicatie verwijzen wij u graag naar de website van het Wim Ruitenbeek Fonds

Leden betalen een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging SVN van 25 ct per lid. De minimale bijdrage is 7,50 euro per jaar.

Bestuur SVN

Het bestuur van de SVN bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter                 : Hans Stapersma
Secretaris                 : Henk van der Leest
Penningmeester      : Vacature

Lidbestuur                : Kees Scharringa

Lid bestuur               : Henriëtte Nool
Lid bestuur               : Gerard Hund

Voor contact met het bestuur kunt u gebruikmaken van de contactpagina

Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 70 12 63 64

Statuten en Huishoudelijk reglement

Privacy beleid

Voor onze volledige verklaring aangaande de Wet Algemene Verordening Gegevens AVG
zie onderstaande link: Privacy beleid Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland

De Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN

De SVN, als coördinator van 14 vogelwerkgroepen, zet zich in voor vogels in het algemeen. Dit door het belang van vogels in onze samenleving duidelijk te maken en dat belang ook te behartigen in de meest brede zin. Vogels zijn, net als alle flora en fauna, indicatoren van de natuur, de natuurwaarden en de kwaliteit van onze leefomgeving; zaken waar wij als samenleving niet altijd op een goede manier mee omgaan. SVN probeert daar verbetering in te brengen onder andere door overleg, coördinatie, concrete acties en verweer tegen dreigende verkeerde keuzes in landgebruik.

Spreekt dit je aan en wil je daar aan bijdrage aan leveren, dan horen we graag van je. We stellen geen voorwaarden aan potentiële kandidaten maar interesse in natuur, natuurbescherming en vogels in het bijzonder is wel heel handig, evenals bestuurlijke ervaring. Wat betreft een uiteindelijke benoeming heeft de Algemene Ledenvergadering van de SVN het laatste woord.

Voor vragen en eventuele reacties: neem gerust contact op met onze voorzitter Hans Stapersma

 

Standpunten

Roofvogelshows

Het standpunt van de SVN inzake het houden van roofvogels in gevangenschap en organiseren van shows met roofvogels van de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland.
Een standpunt dat mede wordt ondertekend door 130 organisaties in Nederland.

Zie voor volledig document standpunt SVN

 


Standpunt Vogelwerkgroep Roofvogels Nederland

Roofvogels en uilen horen thuis in de vrije natuur. In Nederland zijn heel wat roofvogels en uilen in het wild te bewonderen, overal om ons heen.
Zie Website WRN

Bekijk de video door Helen Goote van WRN