Nieuws

Kijk op de natuur event Schoorl Zondag 23 april

Staatsbosbeheer organiseert samen met Cameraland op zondag 23 april van 10.00-16.00 uur een geweldig evenement voor natuurliefhebbers. Vogelaars, natuurfotografen en andere natuurliefhebbers kunnen deze dag hun hart ophalen.
Het ‘Kijk op de natuur event’ vindt plaats in het Buitencentrum Schoorlse Duinen, Oorsprongweg 1 in Schoorl.
Kom indien mogelijk op de fiets in verband met beperktste parkeergelegenheid.

Programma Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft voor dit event een gevarieerd programma georganiseerd.
Zo is boswachter Marieke Schatteleijn, bekend van het TV-programma BinnensteBuiten, aanwezig. Tijdens een lezing en wandeling neemt ze je mee op reis door de inspirerende Nederlandse natuur en vertelt aan de hand van thema’s waarom de natuur je blijer, gezonder en creatiever maakt.
Er zijn twee vogel fietsexcursies met Dook Vlugt, een vogelwandeling met aandacht voor vogelzang met Otte Zijlstra en ‘Kijk op de natuur’ wandelingen met Joop de Wit waarbij het gebruik van de verrekijker een rol speelt.
Deze excursies zijn voor € 8,50 te boeken via de website van Staatsbosbeheer:

Voor kinderen is er een leuk programma met o.a. vogelbingo en uilenballenpluizen.
BirdingBreaks natuurreizen, Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en Kwekerij de Zonnehoed, met verkoop van (inheemse) zaden en tuinplanten, zijn aanwezig op het buitenterrein.

Programma Cameraland

Ben je benieuwd welke apparatuur je allemaal kan zien tijden het Kijk op de Natuur? Cameraland heeft diverse leveranciers uit de branche uitgenodigd om de mooiste en nieuwste modellen voor natuur observatie en - fotografie te demonstreren. Al deze apparatuur kun je niet alleen zien, maar ook uitgebreid testen. Er zijn ook experts aanwezig om je uitleg en eventueel persoonlijk advies te geven.

Daarnaast kun je diverse lezingen bijwonen van professionele fotografen en natuurexperts. De lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk, er is alleen wel een beperkt aantal plaatsen. Zeker weten dat je een lezing kan volgen? Meld je dan snel vooraf aan!

Tot 13 april kan je je mooiste vogelfoto insturen voor de fotowedstrijd ‘Wildlife van de lage landen’.

Kijk voor de voorwaarden van de fotowedstrijd, aanmelden voor de lezingen of informatie over de leveranciers en apparatuur op:
https://www.cameraland.nl/kijk-op-de-natuur-2023

SOVON Lustrumchallenge: zet vogels op de kaart

In 2023 bestaat Sovon 50 jaar.
Vanwege dit lustrum hebben we een mooie uitdaging bedacht voor iedere vogelaar. Verspreid over heel Nederland hebben we verschillende vogelvormen getekend die bestaan uit vakken van 1 vierkante kilometer: de zogenaamde kilometerhokken. Door via LiveAtlas complete vogellijsten in deze hokken bij te houden, help je om de vogelfiguren op de kaart te zetten en doe je waardevolle vogeltellingen. Met je deelname kun je een mooie mok of een fraai, speciaal ontworpen vogelshirt van Okimono verdienen. De 'challenge' start op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december van dat jaar.

Vogelvormen
Door minstens een halfuur en maximaal anderhalf uur lang in één van de kilometerhokken van de vogelfiguur te tellen, kleur je dat hok van de vogelvorm in. De mooiste vorm is om 1 uur lang in een kilometerhok te tellen, maar in sommige zeer open gebieden is dat erg lang, vandaar de wat ruimere tijdsmarge. Hoe meer hokken er zijn geteld, hoe verder de vogelvorm gevuld raakt. Je kunt een kilometerhok in je eentje tellen, maar ook met meerdere vogelaars (bijvoorbeeld van je vogelwerkgroep) op pad gaan. Zo zetten we vogels -letterlijk!- op de kaart.

Voor meer informatie kijk op SOVON

Gezocht vertegenwoordiger SVN voor de Ledenraad SOVON

Hans Dijkstra, voorzitter van de Vogelwerkgroep Tringa en in die hoedanigheid lid van de Samenwerkend Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN heeft de eerste termijn als lid van de ledenraad SOVON er op zitten. Graag zou hij zien dat er een nieuwe vertegenwoordiger zijn plaats inneemt.

Wat doet de ledenraad?

Sovon vindt het belangrijk dat haar achterban zeggenschap en inspraak heeft over de koers van de vereniging.

Ledenraadsleden komen op voor het algemeen belang van Sovon en mee willen helpen de doelstellingen van Sovon te realiseren: het doen van ornithologisch (veld)onderzoek, het publiceren daarover en het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door vrijwilligers. Zij hebben bij voorkeur wel een duidelijk regionale band, zodat ze weten wat er leeft in hun district, maar zitten 'zonder last of ruggenspraak' van hun achterban in de Ledenraad.

De ledenraad heeft daarmee een belangrijke klankbordfunctie voor de vereniging.

Voor inlichtingen neem contact op met Hans Dijkstra

Of kijk op SOVON ledenraad voor meer informatie

 

Noord-Hollandse Natuurdag 2022

Ernst Briët                           Foto Gerard Hund

Graag vestig ik jullie aandacht op de 12de editie van de Noord-Hollandse Natuurdag die georganiseerd wordt door de POFF en Landschap Noord-Holland. Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag, dit jaar op zaterdag 17 december 2022 in Aristo Meeting Center in Amsterdam Sloterdijk. Zet de datum alvast in jullie agenda en deel deze met jullie leden.

Alle Noord-Hollandse natuuronderzoekers én natuurliefhebbers zijn van harte welkom om de verschillende presentaties te volgen. Gedurende de dag is er ook een informatiemarkt en tijd om bij te praten. Het programma zal in de loop van de zomer bekend zijn en met worden gedeeld. Wanneer het door de maatregelen van de overheid niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, bieden we het programma weer online aan.

De POFF en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuurdag en de Provincie Noord-Holland maakt het financieel mogelijk. Houd de website www.landschapnoordholland.nl/natuurdag in de gaten voor het programma en aanmelding.

Zodra er meer bekend is zal de actuele informatie weer met jullie worden gedeeld.

Verstoring van vogels door recreatie, Vogelbescherming Nederland

4 april 2022,

Literatuurstudie van verstoringsgevoeligheid en overzicht van maatregelen door Karen L. Krijgsveld, Britt Klaassen, Jan van der Winden

Foto Geard Hund

 

Een frisse neus halen, met de hond een lekkere wandeling maken, buiten sporten, mooie natuurfoto’s maken of vogels kijken, gewoon even de benen strekken, of tot rust komen. We gaan met z’n allen graag naar buiten.

Maar de overlevingskansen van vogels kunnen door verstoring worden verminderd, zo blijkt uit een nieuw rapport dat bestaat uit twee delen en hier te downloaden is:
Deel 1 gaat in op recreatievormen en leefgebiedendeel 2 op vogelsoorten.

 

 

Weidevogel kan niks met agrarisch natuurbeheer

Onno Havermans 24 maart 2022, Dagblad Trouw

De sloot staat hoog, maar in het zonovergoten veld trippelen alleen wat kramsvogels. Zet de lente door dan maken zij snel plaats voor trekkers uit het zuiden: kieviten, tureluurs, wulpen, scholeksters en de iconische grutto’s. Ooit zaten er hier zoveel, dat ze in zwermen opvlogen als de boer met zijn bootje naar verderop gelegen hooiland peddelde, vertelt Ton Pieters. Vanuit zijn lichtblauw geschilderde houten huisje in Zuiderwoude heeft hij een weids uitzicht op het Waterland pal boven Amsterdam......

 

Lees het hele artikel in Dagblad Trouw

Na ruim 20 jaar stopt Loes Staal als bestuurslid SVN

23 maart 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de SVN, voorjaar 2021 heeft Loes aangegeven te stoppen als bestuurslid van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en het Wim Ruitenbeek Fonds. Na ongeveer 20 jaar vond zij het wel eens tijd om te stoppen. We hebben Loes leren kennen als een persoon die altijd direct tot de punten kwam waar het echt om ging en die daar helder en nuchter over kon discussiëren. Met haar lange staat van dienst en haar prima geheugen, wist zij ook vrijwel altijd “hoe het ook weer zat”. Die kwaliteiten, samen met haar prettige persoonlijkheid, maakten haar tot een zeer gewaardeerd lid van het Dagelijks Bestuur. Het begon rond 2000 met deelname aan de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen N-H. Die later is omgezet naar de Vereniging SVN. Ook was Loes betrokken als vertegenwoordiger van de SVN bij de Noord-Hollandse Natuurdag die in samenwerking met het Landschap Noord-Holland eens in de twee jaar wordt gehouden. Het zou een te lang verhaal worden om op te noemen waar Loes zich allemaal voor ingezet heeft maar haar thema was altijd natuur en in hoofdzaak vogels.

Het zou Loes niet zijn die zich - na het stoppen als bestuurslid bij de SVN/WRF - weer gaat inzetten als secretaris van de vogelwerkgroep Alkmaar. Ze kan het toch niet laten!

Bij haar afscheid is Loes verrast met een mooie bos bloemen en een uniek aandenken aan de SVN en natuurlijk een dankwoord van voorzitter Hans Stapersma.

Loes, namens ons allen van harte bedankt voor je inzet.

SVN stopt met het project Vogelatlas NH 2030

Beste leden, contactpersonen en coördinatoren,

Bij de laatste ledenvergadering van 23 november 2021 werd medegedeeld dat Sovon in haar ledenraad bekend had gemaakt na te denken over een nieuwe landelijke Vogelatlas. Volgens de toen beschikbare informatie zou er mogelijk in de periode 2027-2032 een nieuw project gestart worden. Op basis van die informatie twijfelden diverse leden toen al aan het nut van een provinciaal atlasproject als er ook een landelijke vogelatlas zou worden uitgebracht. Ook waren er zorgen over de ‘telcapaciteit’ en mogelijke ‘telmoeheid’ als het Sovon-project van start  zou gaan.

Het bestuur zegde toe om met Sovon te overleggen over mogelijke afstemming van beide projecten.

In de afgelopen week, zelfs de laatste dagen nog, kwam er nieuwe informatie waardoor duidelijk is geworden dat het risico van een substantiële overlap (zowel wat betreft het veldwerk als het publiceren van een vogelatlas) veel groter is dan wij eerder, op basis van de destijds bekende informatie, veronderstelden.

Op grond van deze nieuwe informatie heeft het bestuur besloten om op de eerstkomende ledenvergadering van 22 maart 2022 het voorstel aan de leden voor te leggen om te stoppen met ons atlasproject.
Omdat er vrijwel dagelijks mensen in het veld actief zijn voor onze vogelatlas, wil het bestuur de leden daar nu al vroegtijdig over informeren met de aanbeveling om dat ook met de coördinatoren en tellers binnen de verschillende vogelwerkgroepen te communiceren.

Zijn alle uitgevoerde tellingen nu voor niets geweest? Natuurlijk niet! De gegevens vormen sowieso een welkome bijdrage aan de database van LiveAtlas. Wij hopen dan ook dat men verder gaat met het insturen van lijsten per kilometerhok voor dit succesvolle project van Sovon.

Het bestuur van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland.

Nieuw bestuurslid voor de SVN

foto Gerard Span

 

Bernard Ebbelaar is het bestuur van de SVN komen versterken.
Bernard was voorheen voorzitter van de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.
Op vele fronten heeft hij- en zet hij, zich in voor de natuur en de vogels in het bijzonder. Ook is Bernard Wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland voor het Recreatiegebied Het Twiske en de polder Oostzaan.
We heten Bernard van harte welkom.

Meer subsidie, minder grutto’s, aldus het rapport van de Algemene Rekenkamer

Het beleid om weidevogels zoals de grutto te behouden heeft niet gewerkt.

 Illustratie Gerard Hund

Waar is de grutto?, luidt de titel van een kritisch rapport dat de Algemene Rekenkamer dinsdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met als ondertitel: Aanpak bescherming weidevogels werkt niet. “Niemand is gebaat bij ondoelmatige of niet doelgerichte inzet van belastinggeld”, concludeert de Rekenkamer.

De afgelopen twintig jaar is de subsidie die boeren kunnen krijgen om weidevogels te beschermen, opgelopen van 4,2 miljoen euro in 2001 naar 33,4 miljoen euro in 2020. In dezelfde periode is het aantal broedparen van de grutto gedaald van 60.000 naar 30.000. De grutto wordt in het rapport uitgelicht omdat de helft van alle grutto’s in de wereld hier broedt. De nationale vogel staat symbool voor alle weidevogels, zoals kemphaan, kievit, scholekster, tureluur en veldleeuwerik.

Gunstige maatregelen nauwelijks benut

In totaal is al 400 miljoen euro in bescherming van de weidevogels gestoken. Maar de minister van landbouw en natuur weet niet naar welke maatregelen het geld, afkomstig van haar ministerie, de provincies en de Europese Unie, is gegaan, constateert de Rekenkamer. Boeren hebben de voor weidevogels meest gunstige maatregelen nauwelijks benut. Zij kiezen vooral voor legselbeheer in plaats van een hoger waterpeil en plas-dras greppels.

Bij legselbeheer bakenen boeren vogelnesten in het weiland af zodat ze er niet met hun tractoren overheen rijden, en maaien ze het weiland pas als het broedseizoen voorbij is. Met name die laatste maatregel kost de boeren geld, dat daarom met subsidie wordt vergoed. Maar het helpt de weidevogels niet aan voedsel om hun kuikens groot te brengen. Daarvoor moet het weiland, of delen ervan, drassig zijn, zodat ze met hun wroetende snavels makkelijk wormen en andere bodemdiertjes kunnen oppikken.

Volgens de Rekenkamer ontbreekt het de boeren niet aan inzet, maar moet de minister er meer op aansturen dat zij de kansen benutten om het aantal broedparen weer te laten stijgen. Slechts in vijftien procent van de voor de grutto kansrijke gebieden, vragen boeren subsidie aan om maatregelen te kunnen nemen.

Het Rapport "waar is de Grutto" is via deze link te lezen.

Mikkel & Lof Het Algenplot, jeugdboek met een verhaal over een Zilvermeeuw

Mikkel, een driejarige zilvermeeuw, moet zijn zevende Pen halen. Dan pas gaat hij ‘over’ naar het
vierde leerjaar, waarin hij de laatste van tien Pennen moet halen. Als Mikkel hoort dat hij voor zijn
volgende Pen een jong moet begeleiden, ziet hij dat niet zitten. Gekluisterd aan zo’n lastpak kan hij
natuurlijk geen kant meer op. Maar dan bedenkt hij zich dat de instructeur niet aangaf welke soort hij
moest coachen en hij doet iets ongebruikelijks: hij kiest een jonge Stapper (een mensenjongen) als zijn
beschermeling. De avonturen, waarop hij hoopt, krijgen door aanvallen van de rode Rovers én de
vondst van gif bij de kolonie echter een heel onverwachte wending.
Lof heeft relaxte plannen voor de meivakantie. Maar die pakken heel anders uit als hij stuit op de
verdwijning van een zonderlinge wetenschapper. En ondertussen staat hij voor nóg een mysterie:
wat wil die zilvermeeuw in vredesnaam van hem?

Leest het hele verhaal

Een nieuwe Noord-Hollandse Vogelatlas in 2030!

Tien jaar na het verschijnen van de Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels heeft de SVN besloten om in 2030, als de SVN 50 jaar bestaat, voor de derde maal een provinciale vogelatlas uit te brengen. Een vogelatlas van en voor de Noord‑Hollandse vogelaars!
Het wordt een vierseizoenen atlas die naast broedvogels, ook aandacht besteedt aan het voorkomen van vogels in de zomer, herfst en winter. Een grootschalig onderzoek past in de wens om binnen de SVN meer gezamenlijke onderzoeksprojecten uit te voeren.

De komende jaren wordt de verspreiding van de vogels van Noord‑Holland op een gedetailleerde schaal in kaart gebracht. Honderden vogelaars, (vrijwel) allemaal vrijwilligers, gaan voor een nieuwe Noord-Hollandse Vogelatlas op pad, gedurende de vier seizoenen. Welke soorten treffen ze aan?  Is de verspreiding onderhevig aan veranderingen? Dat zijn de vragen die we na afloop van het project kunnen beantwoorden.

In Noord-Holland is al veel bekend is over aantallen, verspreiding en trends van vogels. Is een provinciaal atlasproject dan wel nodig? Ja, want de veranderingen in de vogelwereld gaan snel. Het is belangrijk zulke veranderingen vast te leggen.

De behoefte aan nauwkeurige gegevens over het voorkomen van vogels neemt sterk toe. Vogelgegevens spelen op allerlei gebieden een rol, bij natuurbeleid, in beschermingskwesties, bij terreinbeheer of de planning van infrastructurele projecten. Om rekening te kunnen houden met vogels, is gedetailleerde informatie nodig over verspreiding. Informatie die we met de nieuwe Noord‑Hollandse Vogelatlas verzamelen.

Gegevens verzamelen voor de Noord-Hollandse Vogelatlas is niet alleen zinvol maar ook leuk. In het veld zijn en de vogels horen en zien: dat gaat nooit vervelen. Als men daarbij bijdraagt aan een groter geheel, is het mooi meegenomen. Dat geldt niet alleen voor een provinciaal beeld. Vogelwerkgroepen brengen op deze manier de vogelwereld in hun eigen werkgebied in kaart. En voor de individuele vogelaar is het prachtig om na afloop van het project ‘alles’ te weten over de vogels in favoriete gebieden of de eigen omgeving.

In het menu van de website vind je meer informatie onder de verschillende tappen met AtlasNH 2030

Deze informatie wordt de komende tijd steeds bijgewerkt.

Noord-Hollandse Natuurdag door iedereen gratis te volgen vanaf huis

De Noord-Hollandse Natuurdag gaat dit jaar helemaal digitaal. Iedereen kan de lezingen op zaterdag 19 december tussen 10:00 en 14:15 uur vanaf huis volgen. Er zijn maar liefst twaalf verschillende sprekers die over een uiteenlopend aantal natuuronderwerpen vertellen aan de hand van prachtige beelden.

Smient Foto Menno Schaefer

Smienten en andere interessante vogels

 • Piet Zomerdijk volgt al jaren de smienten in de Noord-Hollandse polders. Dit heeft veel inzicht opgeleverd in hun gedrag en hun overlevingsstrategie in de winter.
 • Vogelringer Lars Buckx laat mooie foto’s zien van de vogels die geringd zijn op het Ringstation in De Kennemerduinen dat 60 jaar bestaat.
 • Hans Stapersma neemt ons mee in de wereld van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, de club die 40 jaar geleden werd opgericht om de vogels in Noord-Holland te beschermen.
 • Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het voedsel van grutto’s en andere vogels in plas-drassen. Dick Melman praat ons bij.
 • Dit voorjaar werd bekend dat de klimaatverandering een grote invloed heeft op de trekvogels in de Waddenzee. Wadvogelonderzoeker Jeroen Reneerkens schudt ons wakker met een interessante lezing.

En tal van andere natuuronderwerpen

 • Nico Jonker. Hoever zijn we met de aankoop en inrichting van het NatuurNetwerk Nederland? Nico Jonker vertelt over dit voor de natuur erg belangrijke onderwerp.
 • Lucas Alferink neemt ons mee in de wereld van camera’s die insecten automatisch herkennen. Wat hebben de systemen met gele platen in de weilanden tot nu toe opgeleverd?
 • Geert Timmermans deelt de resultaten van 25 jaar onderzoek aan ringslangen rondom Amsterdam.
 • Luc Knijnsberg, de enthousiaste PWN-boswachter en allesweter uit het Noordhollands Duinreservaat, licht de wereld van de nachtvlinders toe met prachtige foto’s.
 • Sander Lagerveld vertelt over het vleermuisonderzoek dat de laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen.
 • Ton Denters weet alles over de vele nieuwe plantensoorten die juist in steden en dorpen opduiken.

Marco van Wieringen laat de resultaten zien van alle maatregelen die genomen zijn rond het Noordzeekanaal om trekvissen een kans te bieden verder Noord-Holland in te zwemmen.

Ringslang eieren, foto Jan Zijp

Meedoen

Het is noodzakelijk om u in te schrijven voor de Natuurdag op zaterdag 19 december 2020. Dat kan via www.landschapnoordholland.nl/natuurdag

U krijgt dan voor de dag een mail met alle informatie over de dag en de link om de lezingen thuis te volgen. Het is niet noodzakelijk alle lezingen te volgen, u kunt uw interesse volgen aan de hand van het programma op de website. De P.O.F.F. en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuurdag. De Provincie Noord-Holland en de Nationale Postcode Loterij maken de dag financieel mogelijk.

Namens de SVN spreekt Hans Stapersma in op de concept omgevingsverordening OVNH2020

Geachte commissie,

Dank voor de mogelijkheid hier in te spreken betreffende de concept omgevingsverordening OVNH2020.
Dank ook voor uw uitgebreide nota’s van beantwoording van de verschillende zienswijzen op de OVNH2020, waaronder die van SVN.
SVN is een Vereniging met 14 deelnemende Vogelwerkgroepen die samen heel Noord-Holland volledig dekken en met zo’n 4500 individuele leden. Om de gedachten te bepalen: dat is ruim 2x zoveel leden als er jagers zijn in Noord-Holland en ook aanzienlijk meer dan het aantal agrariërs in Noord-Holland.

Wij hebben 3 punten waarover wij nu willen inspreken. Gezien de beschikbare tijd zal ik dat heel summier doen.

 1. Natuurbeheer
 2. Bescherm Provinciaal Landschap BPL
 3. Natuurcompensatie

Leest de hele inspreektekst van de voorzitter van de SVN

 

Natuurorganisatie Noord-Holland vragen commissie RES rekening te houden met vogels

In een gezamenlijke brief van Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Natuur en milieu federatie N-H, Vogelbescherming Nederland en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN vragen zij de Statenleden van de Provincie Noord-Holland aandacht voor de ontwikkelingen aangaande de RES.

Er zijn intussen echter nieuwe ontwikkelingen gaande, die om uw aandacht vragen:

Ondertussen zijn er door de gemeenteraden van Hilversum, Blaricum, Gooise Meren, Laren, Ouderkerk aan de Amstel, Wormerland, Waterland, Alkmaar, Koggenland, Hoorn, Medemblik, Hollands Kroon, Bergen, Schagen en Texel “wensen en bedenkingen” aangenomen waardoor zoekgebieden moeten worden aangepast, of verwijderd. In de komende maanden dienen er dan ook nieuwe gebieden te worden aangewezen.

Het alternatief (verlaging van het bod) heeft niet onze voorkeur, omdat er nog voldoende, in onze ogen, geschikte gebieden beschikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is het noordelijk deel van de Schermer: ondanks lokaal draagvlak tijdens de ateliers, concrete voorstellen door agrariërs, en een gunstige ligging in het elektriciteitsnetwerk is dit deel van deze polder geen zoekgebied. Het “bod' van de regio Alkmaar voor windenergie dreigt hierdoor vooral uit vijf windturbines nabij de binnenduinrand in Schoorl te bestaan, in combinatie met drie turbines op het bedrijventerrein Boekelermeer. Dit lijkt ons geen wenselijke uitkomst van het proces.

Extra aandacht wordt gevraagd voor de vogeltrekroutes

Tijdens de eerdere behandelingen in uw commissie, op 3 februari en 22 juni, is er door onze organisaties aandacht gevraagd voor vogeltrekroutes. De provincie is sinds enkele jaren niet alleen beleidsmatig verantwoordelijk voor de NNN, maar ook voor soortenbescherming. In het “Noordhollands perspectief” is wel aandacht voor natuurgebieden en waardevolle landschappen, maar vrijwel niet voor vogeltrek, en belangrijke foerageergebieden als het IJsselmeer.
Wij hopen dat het mogelijk is om “ aanwezigheid van vogeltrekroutes en foerageergebieden” alsnog als aandachtspunt bij de selectie van zoekgebieden toe te voegen, bijvoorbeeld in de vorm van een “wens en bedenking”.

Lees de gehele brief van de natuurorganisaties

 

Vooraankondiging 11e Noord-Hollandse Natuurdag 19 dec 2020

Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland

Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag en dit jaar is deze op zaterdag 19 december 2020. Vanwege de corona-maatregelen weten we nog niet of de dag kan plaatsvinden in de Aristo-zalen in Amsterdam-Sloterdijk of dat het een bijeenkomst wordt te volgen via internet. In de herfst wordt de beslissing genomen. U kunt de datum wel alvast vrijhouden in uw agenda!

Alle Noord-Hollandse natuuronderzoekers én natuurliefhebbers zijn welkom om de 12 verschillende presentaties te volgen. Enkele sprekers zijn al bekend: Piet Zomerdijk (over smienten), Nico Jonker (over het NatuurNetwerk Nederland), Lars Buckx (over ringstation Van Lennep), Lucas Alferink (over camera’s die insecten automatisch herkennen), Geert Timmermans (over 25 jaar onderzoek aan ringslangen), Hans Stapersma (over 40 jaar Samenwerkende Vogelgroepen Noord-Holland), Dick Melman (over voedsel van grutto’s in plas-drassen) en Luc Knijnsberg (met foto’s van prachtige nachtvlinders).

De POFF en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuurdag en de Provincie Noord-Holland en de Nationale Postcode Loterij maken de dag financieel mogelijk. Nader bericht over de opzet van de dag is straks te zien op www.landschapnoordholland.nl/natuurdag

Weidevogelbeheer is een halve eeuw geleden bedacht om iconische weidevogels als de grutto en de kievit van de ondergang te redden.

Weidevogelbeheer is een halve eeuw geleden bedacht om iconische weidevogels als de grutto en de kievit van de ondergang te redden. Er zijn miljoenen ingepompt. Maar met de weidevogels ging het in 50 jaar alleen maar verder bergafwaarts.

“De laatste weken heb ik meer ellende gezien dan me lief is”, zegt Ton Pieters. Doodgemaaide kuikens in het veld. Het broedseizoen loopt op zijn einde. Het was weer niks. Gruttopaartjes staan volgens hem al op het punt om maar weer naar West-Afrika terug te vliegen. Ze hebben opnieuw vrijwel geen kuiken groot kunnen brengen. Zelfs niet in beschermde natuur, in reservaten in Waterland, een van de meeste unieke veengebieden van Nederland. En dat is al jaren zo. lees verder Dagblad Trouw

Gezamenlijk reactie op Omgevingsverordening Noord-Holland

 27 mei 2020

24 natuurorganisaties steunen extra bescherming landschap in Noord-Holland

Vierentwintig Noord-Hollandse organisaties op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie steunen het voorstel van de provincie om ‘Bijzonder Provinciale Landschappen’ aan te wijzen. In deze gebieden moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld weidevogels en is woningbouw niet zomaar toegestaan. Wel roepen zij de provincie Noord-Holland op om de ontwikkeling van het landschap ook goed te regelen. De organisaties vragen bovendien om natuurgebieden óók onderdeel te maken van deze beschermde landschappen en vragen om meer voorwaarden te stellen aan de locaties voor nieuwe windturbines en zonnevelden in Noord-Holland.

De ‘Bijzondere Provinciale Landschappen’ zijn onderdeel van de nieuwe Omgevingsverordening. De verordening is een belangrijke set regels die ons unieke Noord-Hollandse landschap ook voor de toekomst veilig moet stellen. Noord-Holland heeft ervoor gekozen om alle bestaande regels over landschap samen te voegen en als eerste provincie in Nederland beschermde landschappen aan te wijzen. Voorbeelden hiervan zijn Wieringen, Waterland of de duinrand tussen Bergen en Castricum. De organisaties steunen deze vereenvoudiging. Willem Hellevoort, ambassadeur van Natuurmonumenten in Noord-Holland: “Eén van de ambities van het provinciaal beleid is het behouden èn versterken van het unieke landschap. Maar in de nu voorliggende verordening zijn eerdere teksten afgezwakt. Wij vragen de provincie de oorspronkelijke ambities hoog te houden door de geschrapte tekst alsnog over te nemen. De ambities dienen nu in de Omgevingsverordening juridisch goed te worden geregeld. Anders is zo’n ambitie een wassen neus”.

Natuurnetwerk ook landschappelijk beschermen

In de verordening is er ook voor gekozen om gebieden in het Natuurnetwerk Nederland zoals de heidevelden in het Gooi of de eilanden in het Wormer- en Jisperveld buiten de beschermde landschappen te houden. ”Dat is vreemd, want op die manier is behoud van het landschap in natuurgebieden straks niet meer goed geregeld.” De organisaties willen dat de provincie het Natuurnetwerk alsnog aan de beschermde landschappen toevoegt. “Natuurgebieden zijn vaak ook landschappelijk waardevol. Ze verdienen dus ook landschappelijke bescherming” aldus Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland.

Provinciale regie nodig over locaties windturbines en zonnevelden

In het concept van de verordening waren provinciale regels over de plaatsing van windturbines en zonnevelden in bijzondere landschappen opgenomen. In de nu voorstelde versie zijn deze verdwenen. De locatiekeuze wordt aan lokale overheden overgelaten terwijl de plaatsing van windturbines vooral op provinciaal niveau moet worden afgewogen volgens de organisaties. “De nieuwe windturbines zijn zo hoog dat ze op vele tientallen kilometers afstand zichtbaar zijn en daarmee letterlijk en figuurlijk uitstijgen boven het lokale niveau” geeft Hellevoort aan. “Wij pleiten ervoor om plekken aan te wijzen waar windturbines en zonnevelden worden uitgesloten. Denk aan de noordpunt van Texel. Een op wereldschaal belangrijke vogeltrekroute langs de rand van het Werelderfgoed Waddenzee moet gevrijwaard blijven van windturbines, zoals nu wel voorgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES)”.

De volgende organisaties hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend over de Omgevingsverordening Noord-Holland:

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Natuur-en Milieufederatie Noord-Holland, Erfgoedvereniging Bond Heemschut (provinciale Commissie Noord-Holland), Het Zijper landschap, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (afdelingen Alkmaar/Den Helder, en Haarlem), Stichting Alkmaardermeeromgeving, Stichting Animo, Stichting Beschermers Amstelland, Stichting de Hooge Weide, Stichting Duinbehoud, Stichting Groen Muiderberg, Stichting Landschapszorg Wieringen, Stichting Santpoort, Stichting Oer-IJ, Stichting Tussen Vecht en Eem, Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, Vechtplassencommissie, Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vrienden van Middenduin, Vrienden van het Gooi, Vogelwerkgroep Alkmaar en Omstreken

 

Natuurblad "Tussen Duin & Dijk" geeft ter gelegenheid van 40 jaar SVN een interessante serie artikelen uit

De Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) is opgericht in 1980 en bestaat in 2020 40 jaar. Bij de SVN zijn 14 regionale Vogelwerkgroepen aangesloten. De SVN is  van grote waarde gebleken, bijvoorbeeld  toen de Vogelwerkgroepen de jacht op de Smienten in Noord-Holland wilde tegenhouden. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt dit jaar een serie interessante artikelen in het Noord-Hollandse natuurtijdschrift Tussen Duin & Dijk. Deskundige schrijvers nemen in zo’n artikel een Noord-Hollandse vogelsoort of fenomeen onder de loep, zoals o.a. ijsvogel,  stadsmeeuwen en het ringen van vogels.

Deze artikelenreeks past uitstekend in het Noord-Hollandse natuurtijdschrift Tussen Duin & Dijk. Hierin verschijnen niet alleen artikelen over vogels, maar over álle mogelijke natuur in Noord-Holland, of het nu vogels, pissebedden, bijen, bomen, paddenstoelen of waterbeestjes zijn.  En elk artikel is deskundig en toch vlot geschreven en vooral: lezenswaardig.

Heeft u ook een brede belangstelling voor natuur in uw provincie? Geniet u behalve van vogels ook van andere natuur in uw provincie? Wilt u daar graag meer over weten? Abonneer u dan vandaag nog op het prachtige natuurtijdschrift Tussen Duin & Dijk voor slechts € 15,- per jaar. U ontvangt dan vier dikke nummers en soms een extra themanummer. Zo blijft u op de hoogte!

Wilt u zien wat er zoal is verschenen of zich meteen abonneren, kijk dan op: www.tussenduinendijk.nl

Grutto's Ja! Vliegveld Nee!, geen nieuw vliegveld bij Lissabon

2020-02
Een nieuw vliegveld bij Lissabon bedreigt de grutto's en tienduizenden andere vogels.

Foto Gerard Hund

De Portugese regering heeft de plannen voor de bouw begin deze maand goedgekeurd.
Een onzalig plan: het vliegveld komt midden in een Europees beschermd natuurgebied, in de monding van de rivier de Taag.
Het Taag Estuarium is beschermd Natura 2000 gebied. Het is een zeer belangrijk gebied voor vogels, waaronder grutto’s, lepelaars en flamingo's.

Steun de Portugese vogelbescherming en teken de petitie!

Help ons mee: roep de provincie Zuid-Holland op om de smient beter te beschermen!

7 februari 2020

Smienten zijn prachtige eenden die in ons land, ook in Zuid-Holland, overwinteren. De provincie probeert al jarenlang toestemming te geven voor het afschot van deze vogels. Volgens de provincie zorgen smienten voor schade aan de landbouw en door middel van afschot zouden ze bestreden moeten worden. Om dit te voorkomen heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, samen met vele lokale natuurorganisaties en Vogelbescherming Nederland, bezwaar en beroep aangetekend tegen de besluiten van de provincie. Dit heeft veel succes gehad! De rechter heeft ons gelijk gegeven omdat de smientenpopulatie niet gezond is en afschot een risico voor de populatieontwikkeling kan zijn

Ondanks onze overwinning bij de rechtbank is nog niet zeker dat het afschot van smienten ook op de langere termijn verboden blijft. Zo heeft de provincie bij de Raad van State hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter. Ook staat de smient nog steeds op de provinciale vrijstellingenlijst. Voor soorten die op deze lijst staan kan makkelijker toestemming voor afschot gegeven worden. Later dit jaar zal de provincie een besluit gaan nemen over aanpassingen van de Omgevingsverordening waarin de vrijstellingenlijst is opgenomen. Wij willen dat de provincie de smient van deze lijst schrapt zodat het in de toekomst moeilijker wordt om toch weer toestemming voor afschot te geven.

Help jij mee en steun je onze oproep aan de provincie om de smient van de vrijstellingenlijst te schrappen?
Teken dan de petitie voor de smient

Vogels in paniek door vuurwerk

14 januari 2020

Vogels in paniek door vuurwerk, citaat Hans Dijkstra, Vogelwerkgroepen Tringa en Den Helder

1 januari 2020 ‘s morgens om 9 uur wemelde het van de uitgehongerde vogels in mijn tuin. Kennelijk hadden ze de hele nacht in paniek rondjes gevlogen en dat kost energie. Ze stortten zich als wolven op de zaden, pindakaas, broodkorsten en appels die ik had aangeboden. Op Texel spoelden ganzen aan die in de mistige nacht gedesoriënteerd op de vlucht waren geslagen en het eiland niet meer terug hebben gevonden. Ze waren in zee gevallen en verdronken. Jaren geleden berichtte ik over een ander geval van vogelpaniek. In de VS waren grote zwermen epaulet spreeuwen door vuurwerk opgeschrikt de vliegkoers kwijtgeraakt. Ze vlogen zich massaal te pletter tegen het aardoppervlak. Ik haal nog een herinnering op uit 2013. In Maurik werden ganzen gevonden die met vuurwerk waren opgeblazen. In dat jaar trof een kat hetzelfde lot. In december 2019 gebeurde dat weer met kater DJ Karel. In alle jaren tussen 2013 en 2020 gebeurden dergelijke misdaden. Het wordt tijd dat we aan de overheid laten merken dat het zo niet langer kan. Hiertoe lopen er een aantal petities.

Teken een petitie!! kunt u er één kiezen en tekenen….

https://vuurwerkmanifest.nl/

https://www.vogelnieuwsnoordkop.nl/teken-de-vuurwerk-petit…/

13 dec 2019 Uitspraak in zake faunabeheerplan smient, Zuid-Holland

13 december 2019
De uitspraak van de rechter in het kader van het beroep met betrekking tot het faunabeheerplan Zuid-Holland smient is binnen.
Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland had samen met Vogelbescherming Nederland bezwaar aangetekend tegen de afschot van de smient.
Onze beroepen zijn gegrond verklaard en er mogen dus geen smienten meer worden afgeschoten!
Nadat het afschot al meerdere keren tijdelijk verbode was vanwege de voorlopige voorzieningen die we toegewezen hebben gekregen, pakt nu dus ook de definitieve uitspraak positief uit. Heel erg goed nieuws, de smienten zijn veilig!

Nu is het alleen nog afwachten of de FBE en/of de provincie in hoger beroep gaan, maar dan zullen ze hard moeten kunnen maken dat het afschot niet negatief uit pakt voor de staat van instandhouding en dat zal niet makkelijk zijn.

2019 dec De Vogelatlas van Amsterdam

2019 december
Als vogelwerkgroep Amsterdam zijn we van plan een nieuwe -Vogelatlas van Amsterdam- te maken, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. De komende drie jaar (2020-2022) ruimen we in voor het veldwerk. Daarna volgt dan een hopelijk prachtige uitgave, vol met nieuwe gegevens, veranderingskaarten en een visie op het vogelleven in en rond de stad.
We zijn nog opzoek naar tellers en informatie is te vinden op de website van Vogelwerkgroep Amsterdam

Actie op op zondag 8 december #MijnNatuurBlijft

Het opgeven van Nederlandse natuur is geen optie. We hebben natuur nodig: voor een mooie en gezonde leefomgeving, om even lekker te ontspannen en om van haar schoonheid te genieten.
Natuur die tegen een stootje kan en unieke planten en dieren een thuis biedt. Samen komen we op voor onze Nederlandse natuur.

Zondag 8 december roepen we uit tot de beleef #MijnNatuurBlijft dag. Ga op die dag naar je favoriete (natuur)gebied.
En deel je allermooiste foto van die dag met mijnnatuurblijft. Zo laten we met z'n allen zien dat alle natuur, van grote gebieden tot kleine beestjes, waardering en bescherming verdient.

#MijnNatuurBlijft

Bekijk hier de activiteiten van IVN
Bekijk hier de activiteiten van Landschappen NL

Actieplan stikstof aanpak Noord-Holland opgesteld door gezamenlijke natuurorganisaties N-H

De stikstofcrisis raakt iedere inwoner van onze provincie.
Om vergunningverlening voor nieuwe activiteiten mogelijk te maken, is het van belang om de uitstoot van stikstof snel te verminderen. Dit document is opgesteld door de volgende natuurorganisaties:

Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland, IVN natuur Educatie, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN.

zie de link naar opgestelde document waar alle effectieve maatregelen op een rij staan.

Landsmeer stemt tegen festivals in het Twiske

Beste Twiske liefhebbers,
Donderdag heeft de gemeenteraad Landsmeer unaniem tegen de uitbreiding en overnachting van het festival Welcome to the Future gestemd! Hartelijk dank voor het inspreken van IVN, dat maakte indruk.
Een geweldige overwinning, dankzij alle insprekers, en de steun van iedereen op de publieke tribune dit het politieke debat nauwgezet volgden! Want daar zijn politici gevoelig voor!

Maandag 25 november is er weer een vergadering, om half 8  in Oostzaan.
Dan gaat het over de toekomstplannen voor een Twiskepark, waarbij overnachtingen staan aangekondigd.
En de beoogde camping in Twiskehaven.
Wij hebben al ingesproken. Nu is het afwachten wat de raad beslist.
Mocht je tijd hebben, dan is het fijn als jullie daar weer bij zijn.
Hoe meer mensen op de tribune, hoe meer invloed we hebben. En hoort zegt het voort!
Zie hier een artikel en een filmpje op NH nieuws

https://www.ad.nl/amsterdam/landsmeer-unaniem-tegen-overnachtingen-en-uitbreiding-festival-twiske~a62c9f71e/?referrer=https://www.google.com/

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/256711/landsmeer-wil-geen-driedaags-festival-in-het-twiske-ik-ben-er-te-oud-voor-en-wil-rust

Formule 1 bij Zandvoort > Rust bij de Kust

Minder circuitgeluid van Zandvoort en geen Formule was de slogan waarmee we vorig jaar begonnen.
Helaas is de Formule 1 inmiddels heel dichtbij. Voor ons geen reden om minder actief te worden.
U kunt uw steun betuigen en de stichting financieel steunen.
Voor meer informatie bezoek de website van Rust bij de Kust

Roofvogels en uilen horen niet in een kooi of volières

Liefhebbers van vogels, en van roofvogels en uilen in het bijzonder, constateren dat:

 • dat roofvogels en uilen wilde dieren zijn die recht hebben op een soorteigen bestaan in alle vrijheid
 • dat de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van dierenbescherming en dierenwelzijn in dat opzicht op diverse punten tekort schiet

Het verzoek is dan ook:

de wetgeving zodanig aan te passen dat:

 • het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een ontheffing voor asiels en opvangen;
 • het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden wordt;
 • het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en uilen verboden wordt;
 • roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden geplaatst.

Via deze link kunt u de petitie ondertekenen 

Important Bird Areas in the Netherlands 2019. Belangrijke vogelgebieden in Nederland opnieuw in kaart gebracht

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben bijna 20 jaar na de laatste inventarisatie de belangrijke vogelgebieden van Nederland weer op een rij gezet. Het vandaag gepubliceerde rapport Important Bird Areas in the Netherlands 2019 identificeert meer dan honderd belangrijke vogelgebieden (IBA's) in Nederland, waaronder een groot aantal nieuwe gebieden. Het rapport geeft ook aan dat het niet goed gaat met verschillende natuurgebieden, omdat vogelsoorten daar verdwenen zijn of nog maar in kleine aantallen voorkomen.

Link naar rapport

Petitie Roofvogels vrij

Roofvogels en uilen horen niet in een kooi of volières en zouden niet op commando “kunstjes” moeten doen om toeschouwers te vermaken. Het spreekwoord “zo vrij als een vogel” zou naar onze mening ook voor roofvogels en uilen moeten gelden.

Liefhebbers van vogels, en van roofvogels en uilen in het bijzonder, constateren dat:

 • dat roofvogels en uilen wilde dieren zijn die recht hebben op een soorteigen bestaan in alle vrijheid
 • dat de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van dierenbescherming en dierenwelzijn in dat opzicht op diverse punten tekort schiet

Verzoeken de wetgeving zodanig aan te passen dat:

 • het in gevangenschap houden van uilen en roofvogels door particulieren en commerciële organisaties verboden wordt, met een ontheffing voor asiels en opvangen;
 • het kweken en verhandelen van uilen en roofvogels verboden wordt;
 • het houden van shows, demonstraties of andere voorstellingen met roofvogels en uilen verboden wordt;
 • roofvogels en uilen op de negatieflijst voor huisdieren worden geplaatst.

  Via deze link kunt u de petitie ondertekenen.

Analyse meetnet-gegevens weidevogels Noord-Holland

Sovon heeft in opdracht van de Provincie Noord-Holland onderzocht of de verschillende trendanalyses van weidevogels in onze provincie te vergelijken zijn met andere provincies. Er 73 telgebieden in Noord-Holland geteld.
De trends verschillen niet met andere provincie, behalve die van de tureluur.
Bron Sovon

Lees het volledige rapport van Sovon

Het aantal wilde vogels in de Verenigde Staten en Canada daalt rap

Noord-Amerika telt anno 2019 drie miljard minder wilde vogels dan in 1970.
Dat is een teruggang van bijna een derde.
Bron dagblad Trouw 20 september 2019

Dat schrijven Amerikaanse en Canadese wetenschappers in het tijdschrift Science. Aan de hand van tellingen, gegevens van weerradars en computermodellen hebben de wetenscha

beeld Cornell Lab of Ornithology

ppers voor 529 verschillende, algemeen voorkomende vogelsoorten berekend hoe hun populatie zich heeft ontwikkeld. Zij concluderen dat er in 1970 zo’n 10 miljard vogels in de VS en Canada leefden en nu nog ruim 7 miljard. Van alle soorten vogels is het aantal weidevogels het meest afgenomen.

Vogels hebben een essentiële rol in het ecosysteem
De onderzoekers spreken van schokkende resultaten, omdat de teruggang zich breed manifesteert. Alledaagse vogels als de lijster en de spreeuw lijken te verdwijnen. Juist dit soort dieren speelt een essentiële rol in het ecosysteem: ze verspreiden zaden en bestuiven bloemen.

Ortolaan, duinpieper en klapekster
Hoewel het onderzoek zich niet richtte op de oorzaken van de afname, vermoeden de wetenschappers dat een combinatie van factoren de dieren de das omdoet: jacht door mensen en huiskatten, het verdwijnen van leefgebied (omdat het landbouwgrond of bebouwing is geworden) en pesticiden.
Niet eerder werden de gegevens van weerradarstations (die registreren hoeveel vogels voorbijvliegen) gebruikt om de vogelpopulatie in kaart te brengen. Volgens de onderzoekers bevestigen de gegevens het beeld dat uit tellingen van vrijwilligers naar voren komt: er zijn steeds minder vogels.
Uit eerder onderzoek blijkt ook dat in Europa het aantal vogels afneemt. In Nederland geldt dat volgens de jongste Vogelatlas (2018) vooral voor weidevogels en duin- en kustvogels. De ortolaan, de duinpieper en de klapekster komen in Nederland al niet meer voor. De patrijs, de grutto en de veldleeuwerik zijn vrijwel verdwenen.

Zowel in Nederland als in België grote sterfte onder de mezen

Kool- en pimpelmezen die leven in buurten waar de buxusmotrups wordt bestreden met gif, krijgen veel soorten bestrijdingsmiddelen binnen bleek eerder uit een kleinschalig onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Vaak zijn dat ook nog illegale middelen. Mezen zijn nu eenmaal gek op de rupsen en voeren ze enthousiast aan hun jongen.
Lees rapport CLM

Meer dan 4500 dode mezen gemeld in België
Velt en Vogelbescherming Vlaanderen hebben dit voorjaar meer dan duizend meldingen van verontruste burgers ontvangen die een nest met één of meerdere dode mezenjongen in de tuin vonden.

Oost-Vlaanderen koploper
Via www.sosmezen.be konden burgers tussen 15 maart en 15 juni dode kool- en pimpelmezen melden. ‘Dit aantal hadden we helemaal niet verwacht. In totaal brengen we zo 4.516 dode mezen in kaart, verspreid over heel Vlaanderen.’ De meeste meldingen komen uit de provincie Oost-Vlaanderen.

Pesticiden, moet het minder zijn?In 2018 voerden het Centrum voor Landbouw en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie een verkennende studie op de invloed van pesticiden op jonge mezen . Ze onderzochten mezen die stierven in de nestkast waarbij in de nabije omgeving buxusmotten werden bestreden. Hoewel ze over slechts 10 stalen beschikten (vijf stalen uit stedelijk gebied en vijf uit een bosrijk gebied) werden sporen van 14 verschillende soorten pesticiden teruggevonden.

Tussen deze stoffen werd zelfs DTT teruggevonden.
DDT werd al sinds 1973-1974 verboden in Nederland en België wegens de grote schadelijkheid voor mens en dier. Het is dus hoog tijd om te weten te komen of onze geliefde tuinvogels ook in België ongewild deze smeerlapperij meekrijgen met de papfles.

Steun de oproep van Vogelbescherming Nederland - PROVINCIES, GA AAN DE SLAG!-

PROVINCIES, GA AAN DE SLAG!

 • Maak een reddingsplan voor de bedreigde vogels van het boerenland en voer het uit.
 • Bescherm en herstel alle belangrijke leefgebieden voor onze akker- en weidevogels.
 • Geef boeren de middelen en de ruimte om natuurvriendelijk te boeren.
 • Handhaaf de wet: het doodmaaien van jonge weidevogels is verboden.

Wij roepen alle provinciale politici op ervoor te zorgen, dat de komende 4 jaar de achteruitgang van boerenlandvogels in de provincie stopt en herstel zich inzet.

STEUN ONZE OPROEP

Grutto, patrijs, veldleeuwerik, kievit, steenuil, slobeend, wulp en gele kwikstaart. U wilt toch ook niet dat onze akker- en weidevogels verdwijnen uit uw provincie? Kies uw provincie en  steun onze oproep aan uw provincie om de bedreigde vogels van het boerenland te redden.

Maatschappelijke oproep tot totale reset A8A9 “De verbinding A8A9 is ramp voor het landschap”

“De verbinding A8A9 is ramp voor het landschap”

 Vorig jaar deden Stichting Oer-IJ, Landschap Noord-Holland, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, een oproep aan gedeputeerde Post om een integraal landschapsplan te ontwikkelen voor de waardevolle Groene Long tussen verstedelijkte zones Haarlem - Alkmaar en Amsterdam – Zaanstad. Een plan dat uitgaat van het gebied met alle kwaliteiten hierin, waaronder natuur en landschap, en rekening houdt met alle ruimtelijke opgaven die spelen in het gebied.

We zijn nu bijna een jaar verder en de provincie Noord-Holland houdt vast aan de ingezette koers om een verbindingsweg aan te leggen door de Stelling van Amsterdam. Maar de snelweg is een ramp voor het unieke landschap dat niet voor niets de status heeft van UNESCO Werelderfgoed. Bovendien is het aanleggen van een verbindingsweg gebaseerd op verouderde ideeën uit de jaren 50 van de vorige eeuw en draagt extra asfalt niet bij aan een betere bereikbaarheid van de regio.

Ernest Briet, directeur van Landschap Noord-Holland, concludeert namens de groene combinatie van organisaties, inmiddels uitgebreid met bewonersgroepen, LTO Noord en Natuurmonumenten, dat de voorkeur van Gedeputeerde Staten (GS) voor de golfbaanvariant vernietigend is voor het landschap. “We vinden het ontoelaatbaar dat Gedeputeerde Staten een oud naoorlogs verkeersplan wil doordrukken, terwijl de samenleving en de huidige vraagstukken totaal veranderd zijn. Bovendien sluit GS met haar voorkeur voor de golfbaanvariant, kwalitatief betere oplossingen uit”.

Briet vervolgt: “In het huidige proces staan Statenleden op het verkeerde been wanneer zij denken dat ze straks een goed afgewogen besluit voor het gebied kunnen nemen’.Want GS heeft een maatschappeljke kosten baten analyse voor infrastructuur uitgevoerd, waar landschap, natuur en innovatie niet kwantitatief gewaardeerd zijn. Bovendien zijn onlangs belangrijke gerechtelijke uitspraken gedaan over de Programmatische Aanpak Stikstof en het niet halen van Rijks klimaatdoelstellingen. Ook die hebben impact, maar zijn niet meegewogen door GS in het vinden van een oplossing”.

Evert Vermeer, voorzitter van Stichting Oer-IJ wijst Gedeputeerde Staten op de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. “Deze leidraad van de provincie is nog maar pas verschenen, in 2018, waarin staat dat de open ruimte van het Oer-IJ gebied bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk gerespecteerd moet worden. Maar diezelfde provincie houdt zich daar zelf niet aan met het plan van een verbindingsweg dwars door het gebied.Kortomwij roepen de provincie op: trek de stekker uit de verbindingsweg.”

De groene combinatie bepleit dat alle in beeld geweest zijnde wegvarianten, die dwars door de Stelling van Amsterdam lopen, worden losgelaten door Gedeputeerde Staten. En dus terugkomt op eerdere plannen.

Zij roept de provincie op om vanuit alle opgaves in het gebied zich te richten op een integrale gebiedsoplossing, die het open landschap met alle kwaliteiten respecteert, waarbij óók de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek wordt opgelost. Een oplossing die voldoende draagvlak in het gebied heeft.

De combinatie stelt voorwaarden aan zo’n integrale gebiedsoplossing, wil die succesvol zijn en noemt er drie:

 1. Betrek vanaf het begin de gebruikers en bewoners van het gebied.
 2. Gebruik de adviezen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rapport Van B naar Anders) en het MIRT / NoWa rapport en leer van vergelijkbare leefbaarheidsvraagstukken elders in Nederland.
 3. Verruim het te bestrijken gebied tot de driehoek Heerhugowaard (wonen) – Amsterdam (werken) – IJmond (werken).

Hans Stapersma van Samenwerkende VogelwerkgroepenNoord-Holland: “Wij verwachten dat de provincie onze inbreng serieus neemt en overneemt in het vervolgproces ten aanzien van de A8A9. Zodat zij met haar kostbare en tijdrovende participatietraject geen maatschappelijke frustratie, maar uiteindelijk maatschappelijk draagvlak kan oogsten.”

De partijen die samen optrekken tegen de komst van de verbindingsweg A8A zijn Landschap Noord-Holland, Buurtcomité Busch en Dam, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Stichting Oer-IJ, Werkgroep Coenbrug A8, Platform Houd Broekpolder Leefbaar, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Open Polders Assendelft, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, LTO Noord, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek.

Neem voor meer informatie contact op met

 • Evert Vermeer, Stichting Oer-ij, 06-29044831
 • Ilse Miedema, Landschap Noord-Holland, 06-51066976
 • Hans Stapersma, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, 0622684313

1 dec 2018 10e Noord-Hollandse Natuurdag

Adnan Tekin, gedeputeerde Provincie Noord-Holland, gastspreker 10e Noord-Hollandse Natuurdag

Zaterdag 1 december 2018 van 10:00 tot 16:00 uur  de
Noord-Hollandse Natuurdag. De toegang is gratis.
Locatie, Aristozalen Teleportboulevard 100 tegenover station Sloterdijk.
Navigatieadres Tempelhofstraat 2, 1043 EC Amsterdam 

Een dag vol interessante lezingen en gezellige ontmoetingen
Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag en alle Noord-Hollandse natuurliefhebbers zijn daar van 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom. Vrijwilligers én professionals. Het programma bestaat uit lezingen, workshops en een informatiemarkt.

12 presentaties
Er zijn maar liefst 12 presentaties in twee parallelle sessies rond het thema ‘nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur’.
Het precieze programma wordt later bekend gemaakt.

Kees Scharringa, presentatie nieuwe SOVON Vogelatlas

Informatiemarkt

Er zijn veel stands van bedrijven en natuurorganisaties. Met allerlei artikelen zoals tweedehands natuurboeken, nestkasten en onderkomens voor allerlei andere dieren, natuurreizen en kunst. Let op: neem contant geld mee, want pinnen is niet mogelijk. Wilt u zelf aanwezig zijn met een stand? Mail dan Loes Staal.

 

De Provinciale Organisaties Flora en Fauna (P.O.F.F.) en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuurdag.
De Nationale Postcode Loterij en de Provincie Noord-Holland maken de dag financieel mogelijk.

21 nov 2018 Oprichting Vereniging SVN

Per 21 nov 2017 is de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland opgericht. Dit besluit is bij notariëleakte bekrachtigd en heeft als doel tot een beter werkbare rechtsvorm te komen. De bestaande stichting zal de nog lopende (juridische) zaken afhandelen en zich daarna opheffen als stichting. Verder is het doel van de nieuwe vereniging meer leden aan te trekken als lid om zich op deze wijze sterker te maken als het gaat om natuurbescherming in het algemeen en dat van vogels in het bijzonder.

7 sep 2018 opnieuw krijgt de SVN gelijk van de rechter in zake afschot smient

7 september 2018, opnieuw krijgt de SVN gelijk van de rechter in zake afschot smient

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen (SVN). Vogelbescherming Nederland heeft die procedure met inhoudelijke input ondersteund. Het beroep was gericht tegen de toestemming van de provincie voor het afschieten van smienten ivm gestelde schade aan landbouwgewassen.

Eerder had de rechtbank die toestemming van de provincie al geschorst, omdat de provincie onvoldoende had gemotiveerd dat aan de vereisten voor ontheffing van de verboden van de Wet natuurbescherming was voldaan. Sindsdien heeft de provincie dit gebrek niet hersteld. Ze hield alleen vol dat ze het wel goed had gemotiveerd. En dat de staat van instandhouding bij de smienten op Europees niveau moet worden beoordeeld.

De provincie voerde hierover aan:

Ten aanzien van de staat van instandhouding heeft verweerder nog nader toegelicht dat een standenpopulatie een andere benadering vergt dan een zogenoemde ‘flyover-populatie’, waar ook de smient onder valt. Omdat de smient zich constant verplaatst moet de staat van instandhouding niet op Nederlandse, maar op Europese schaal worden bezien.

Daar was de rechtbank het niet mee eens. Ook voor de smient moet de staat van instandhouding gewoon op Nederlands niveau worden bezien. Nu de provincie de eerder geconstateerde motiveringsgebreken niet heeft hersteld en op de zitting tegen de rechters zei ook niet van plan te zijn dat alsnog te gaan doen, heeft de rechtbank meteen doorgepakt en beslist dat de ontheffing aanvraag van de Faunabeheereenheid wordt afgewezen.

 

18 juni 2018 Maatschappelijke organisaties pleiten voor behoud van groene long tussen de A8 en A9

18 juni 2018

Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” roepen Gedeputeerde Staten op om een integraal plan te ontwikkelen voor de waardevolle groene long tussen de A8 en A9. Uitgaande van de kwaliteiten van het gebied.  lees verder op site van LNH

Zie ook Pleidooi, Laat groene long tussen A8 en A9 niet vol slibben

22 febr 2018 Haarlem convenant Noord-Hollandse Kust

Een groot aantal partijen heeft vandaag met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over die kust. De volgende stap betreft het maken van  afspraken over de binnenduinrand. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties waaronder de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN. Het convenant is een vervolgstap op het ‘Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust’ en ‘Strandzonering 2025’.  Samen maken ze duidelijk waar wel en niet gebouwd mag worden op de stranden. Natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat het gelukt is de ‘gouden rand’ van de provincie beter te beschermen. ‘Met deze afspraken zijn we er met elkaar in geslaagd om het Landelijke Kustpact te vertalen naar de kust van Noord-Holland. Het is nu duidelijk op welke stranden natuur, stilte en openheid voorrang krijgen. Belangrijk nieuws is bijvoorbeeld dat er geen strandhuisjes bij Callantsoog kunnen komen. Wat ongerept is, blijft ongerept. Dankzij de steun van duizenden bezorgde kustbeschermers kregen we dit voor elkaar’, aldus Willem Hellevoort van Natuurmonumenten namens de samenwerkende groene partijen. Rust en reuring in balans In de strandzonering is de kust onderverdeeld in drie zones. Het grootste deel van de kust bestaat uit natuurstranden, waar rust en ruimte is veiliggesteld. Ook bij de recreatiestranden en seizoenstranden komt geen nieuwe bebouwing meer bij, tenzij het al om vergunde bouwlocaties gaat. Uitzondering hierop zijn de badplaatsen Zandvoort, IJmuiden en Petten. Daar kan eventueel extra recreatieve bebouwing komen. Daar tegenover staan gebieden waar extra aandacht voor de natuur komt. Het totale pakket aan maatregelen brengen natuur, recreatie en economische ontwikkeling in balans.  “Er is ook een samenwerkingsagenda opgesteld om vraagstukken en thema’s te bespreken die nog verder uitgewerkt moeten, vertelt Ernest Briët van Landschap Noord-Holland. “Op de agenda staat onder andere de ontwikkeling van een gedragscode strandgebruik, om zo ongewenste effecten op het strand en de natuur te voorkomen. Die gedragscode is voor ons als natuurorganisaties heel belangrijk, omdat we vaak te maken hebben met verstoringen van de natuur door activiteiten op of rond het strand. De gedragscode leidt tot goede afspraken en gedragsregels waar we ons allemaal aan willen houden”. Doorpakken met duinen en binnenduinrand Voor de komende tijd ligt nog een flinke uitdaging voor een betere bescherming van het duinlandschap en de binnenduinrand. ‘Nieuwe wegen, agrarische ontwikkelingen, bungalowparken of appartementencomplexen zouden dit mooie en belangrijke landschap voor altijd kunnen aantasten. Tegelijk hebben de natuur- en milieuorganisaties er vertrouwen in dat er goede afspraken te maken zijn met gemeenten en de Provincie om de duinen en binnenduinrand te beschermen en de groene kwaliteiten te versterken, aldus Sijas Akkerman, van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.’ Landelijke Kustpact Met de eerdere vaststelling van de Zeeuwse Kustvisie in 2017 en de door provincie Zuid-Holland al in 2016 gemaakte strandzonering is het landelijke kustpact nu met de Noord-Hollandse kustafspraken grotendeels ingevuld voor de drie kustprovincies. “Het was niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk zijn toch alle partijen binnenboord gebleven en zijn er mooie afspraken gemaakt”, concludeert Joke Cuperus van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

Foto Ronald van Wijk Zicht op rode vuurtopren Groote Kaap op Zanddijk in de Noordduinen bij Julianadorp

1 dec 2017 Opnieuw winst voor de Smienten door inzet van de SVN en Vogelbescherming

Op 30 november 2017 heeft de rechter te Haarlem opnieuw de ontheffing voor het afschieten van smienten opgeschort.
De SVN heeft in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, opnieuw een verzoek bij de rechter ingediend om een Voorlopige Voorziening te treffen tegen het doden van smienten. De rechter heeft dit verzoek ingewilligd en is van mening dat niet aangetoond kan worden dat er geen andere middelen zouden bestaan dan het doden van smienten ter voorkoming van schade aan gewassen. De verleende ontheffing zou gelden tot april 2019 in 22 van de 27 WBE's (Wild Beheer Eenheden) in Noord-Holland. Het is nu wachten op een definitieve uitspraak van de rechter.

17 okt 2017 SVN vraagt Voorlopige Voorziening aan bij rechtbank Haarlem

Behandeling Voorlopige Voorziening in zake doden van Smienten

De SVN vraagt opnieuw, nu voor de vierde keer, een Voorlopige Voorziening aan bij de rechtbank Haarlem om de door de provincie Noord-Holland afgegeven ontheffing van de Flora - en Faunawet in zake doden van smienten tegen te houden. Als er gewacht wordt op een uitspraak van de rechter is het voor veel smienten al te laat en zullen er vele onnodig worden gedood.

De zaak wordt in behandeling genomen op donderdag, 16 november 2017, Rechtbank Haarlem, Simon de Vrieshof 1 om 11:45u.

2 aug 2017 SVN gaat opnieuw in beroep op tegen afgegeven ontheffing doden van smienten

Staat van instandhouding en de ruime ontheffing 

De beschikking ontbeert een deugdelijke motivering en een zorgvuldige voorbereiding nu onvoldoende is komen vast te staan dat de ontheffing geen afbreuk doet aan de gunstige staat van de instandhouding van de smient. Eiseres merkt hierover het volgende op.

A. De smient en het belang van Nederland en Noord-Holland voor de smient De smient is een trekvogel die broedt in het arctisch gebied en die met name in de winter in Nederland aanwezig is (september tot april). Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid voor de smient aangezien jaarlijks ten minste 45% van de relevante Noordwest-Europese populatie (ook wel "flyway-populatie") gedurende de winter in Nederland verblijft. Circa 40% van de Nederlandse populatie verblijft in Noord-Holland. Vanwege het internationale belang van Nederland en de provincie Noord-Holland voor de smient in het bijzonder zijn er in het kader van Natura 2000 verschillende gebieden aangewezen als speciale beschermingszone voor smienten. Deze Natura 2000-gebieden hebben met name een functie als slaapgebied. De smienten foerageren (eten) voornamelijk buiten deze beschermde natuurgebieden. Ze foerageren veelal 's nachts en voor 99% op grasland. Helaas gaat het niet goed met de smient. Uit de gegevens van het Netwerk Ecologische Monitoring (hierna: NEM) blijkt dat de afgelopen 10 jaar sprake is van een significante afname (negatieve trend).

28 dec 2016 Opnieuw verbod op schieten smienten in Noord-Holland

Haarlem, 28 december 2016

Opnieuw verbod op schieten smienten in Noord-Holland

Voor het tweede achtereenvolgende jaar mag er in Noord-Holland gedurende de winter niet op smienten worden geschoten. De afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Haarlem heeft opnieuw een door de provincie Noord-Holland verleende vergunning naar de prullenbak verwezen. Volgens de rechters 'ontbreekt elke vorm van motivering van het besluit en is een goede motivering ook niet binnen afzienbare tijd te verwachten'.

In het kader van schadebestrijding van gewassen heeft de provincie Noord-Holland ook al in 2015 een vergunning verleend voor het schieten van smienten, een prachtige eend die graag in Noord-Holland wil overwinteren. Daar hadden de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN), Vogelbescherming Nederland en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWGZKL) grote moeite mee. Zij hadden bezwaren tegen gepresenteerde schadecijfers en tegen het schieten van smienten voor en na zonsondergang. De rechter stelde de bezwaarmakers in het gelijk.

Tot ontzetting van vogelbeschermers bleek in oktober 2016 dat de provincie Noord-Holland opnieuw een ontheffing had verleend voor het schieten van smienten. Weliswaar zonder de mogelijkheid van het schieten voor en na zonsondergang, maar voor het overige ongewijzigd. Reden voor SVN om direct bezwaar te maken. Tijdens de zitting bleek al dat de provincie Noord-Holland niets had gedaan met de aanbevelingen van de eigen Hoor- en Adviescommissie (HAC) om toch vooral aan de hand van schadecijfers de noodzaak van schieten aan te tonen. Onduidelijk bleef, waarom de provincie schieten mogelijk wil maken en waarom zij de aanbevelingen van de HAC niet heeft onderzocht en overgenomen. Volgens de rechtbank is dat dermate slordig dat er ook geen aanleiding is om de provincie de gelegenheid te bieden de zaak in bestuurlijke zin te herstellen.

Betrokken vogelbeschermers zijn blij dat er ook deze winter niet op smienten mag worden geschoten.