2020-03 In Vogelvlucht

Spaarnwoude Park 2040 Voorlopig verloopt alles volgens plan. Als lid van de Paraplugroep Spaarnwoude, een samenwerkingsverband van bewoners- en natuurorganisaties, heeft de SVN zich ingezet om daadwerkelijk betrokken te worden bij de verdere ontwikkeling van de plannen. Om dat te bereiken hebben is niet alleen onze ambitie kenbaar gemaakt via een mail gericht aan alle […]

Lees verder

2020-01 In Vogelvlucht

Zienswijze Spaarnwoude Park 2040 Op 20 december is namens de Paraplugroep Spaarnwoude, waar ook de SVN aan deelneemt, een zienswijze ingediend op de Conceptvisie Spaarnwoude park 2040. Eén van de belangrijkste ambities van de Paraplugroep Spaarnwoude is om actief en structureel betrokken te worden bij de ontwikkeling van de conceptvisie tot een volwaardig en breed […]

Lees verder

2019-12 In Vogelvlucht

Spaarnwoude Park 2040 In 2018 werd door B&W van de gemeente Velsen het Ontwerp Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude (OPBS) ter inzage gelegd. De Vogelwerkgroep Zuid- Kennemerland én de SVN hebben daarop samen een zienswijze ingediend. Tot op de dag van vandaag is daarop helaas geen reactie ontvangen. Begin oktober van dit jaar maakte Recreatieschap Spaarnwoude haar Conceptvisie […]

Lees verder