Natuurbescherming

Bescherm de vogels in Noord-Holland! of waarom een SVN werkgroep Natuurbescherming?

De SVN heeft al jaren een werkgroep Natuurbescherming (voorheen Ruimtelijke Ordening).
Deze werkgroep zet zich in voor natuurbeschermingszaken in Noord-Holland die raken aan de belangen van vogels, direct of indirect.

Een aantal voorbeelden zijn:

  • 5 Rechtszaken tegen de door de Provincie verleende ontheffing om Smienten te mogen schieten onder het mom van faunaschade bestrijding. We wonnen alle 5 zaken waardoor er in Noord-Holland nu niet meer op Smienten mag worden gejaagd. Meldt het bij ons en/of de politie wanneer u dat toch zou zien in het veld.
  • Steun aan het verzet van Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland tegen een grootschalige Mud Run in de Haarlemmermeer uitgerekend in het in het broedseizoen.
  • Zeer kritische deelname aan het maken van concept Faunabeheerplannen zoals voor Algemene Soorten en Ganzen Schiphol. Zeer veel kritische kanttekeningen zijn daarbij ingebracht, niet overgenomen maar in elk geval wel uitgesproken tegen vele andere partijen.
  • Initiatie van en deelname in de Groene Coalitie die strijdt voor een veel bredere aanpak van de leefbaarheids problematiek in het gebied tussen Spaarnwoude, het Alkmaardermeer, de Zaanse veenweide gebieden en de A9. Dit gedreven door kansen voor meer natuur en betere ecologische verbindingen in het gebied waar een verbinding A8A9 zou moeten komen.
  • Verzet tegen de steeds maar weer groeiende roep om meer recreatie in natuurgebieden inclusief nieuwe doorsnijdingen als wandel- en fietspaden. De Noord-Hollandse natuur is al genoeg versnipperd. Ook goed weidevogelgebied gedijt beter bij openheid en rust en moet je niet verder willen doorsnijden en versnipperen. Wij voorzagen begin 2019 het nieuwe NH fietspaden-plan van kritisch commentaar vanuit vogel-optiek.
  • Kritische bijdragen aan het Kustpact. Mede door onze inbreng staan er Groene Sterren op de strand zoneringskaart, door alle partijen erkende kansen voor meer natuur op het strand van Noord-Holland. Op dit moment dragen leden van individuele Vogelwerkgroepen bij aan concrete invulling van die kansen.
  • Tegengas tegen meer festivals in Spaarnwoude (deels NNN gebied) middels zienswijzen en bezwaren tegen verschillende stadia van het overkoepelende Bestemmingsplan.
  • Zeer recent: het behartigen van (broed)vogelbelangen in Natura 2000 gebied rondom het circuit van Zandvoort waar iemand bedacht heeft dat we daar nu ook F1 races zouden moeten willen.

Zo zijn er nog legio voorbeelden van kansen en bedreigingen van vogel-belangen waarvoor wij ons inzetten of zouden willen inzetten. Onze capaciteit is echter beperkt, en we zoeken versterking door de hele provincie. Wij zijn bezig ons netwerk bij de individuele Vogelwerkgroepen te versterken want samen staan we veel sterker. Interesse gekregen?

Voor meer informatie of aanmelden bij de SVN werkgroep Natuurbescherming: bel met Hans Stapersma (06-22684313).