AtlasNH 2030 Inleiding

Tien jaar na het verschijnen van de Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels heeft de SVN besloten om in 2030, als de SVN 50 jaar bestaat, voor de derde maal een provinciale vogelatlas uit te brengen. Een vogelatlas van en voor de Noord‑Hollandse vogelaars!
Het wordt een vierseizoenen atlas die naast broedvogels, ook aandacht besteedt aan het voorkomen van vogels in de zomer, herfst en winter. Een grootschalig onderzoek past in de wens om binnen de SVN meer gezamenlijke onderzoeksprojecten uit te voeren.

De komende jaren wordt de verspreiding van de vogels van Noord‑Holland op een gedetailleerde schaal in kaart gebracht. Honderden vogelaars, (vrijwel) allemaal vrijwilligers, gaan voor een nieuwe Noord-Hollandse Vogelatlas op pad, gedurende de vier seizoenen. Welke soorten treffen ze aan?  Is de verspreiding onderhevig aan veranderingen? Dat zijn de vragen die we na afloop van het project kunnen beantwoorden.

In Noord-Holland is al veel bekend is over aantallen, verspreiding en trends van vogels. Is een provinciaal atlasproject dan wel nodig? Ja, want de veranderingen in de vogelwereld gaan snel.
Het is belangrijk zulke veranderingen vast te leggen.

De behoefte aan nauwkeurige gegevens over het voorkomen van vogels neemt sterk toe. Vogelgegevens spelen op allerlei gebieden een rol, bij natuurbeleid, in beschermingskwesties, bij terreinbeheer of de planning van infrastructurele projecten. Om rekening te kunnen houden met vogels, is gedetailleerde informatie nodig over verspreiding. Informatie die we met de nieuwe Noord‑Hollandse Vogelatlas verzamelen.

Gegevens verzamelen voor de Noord-Hollandse Vogelatlas is niet alleen zinvol maar ook leuk. In het veld zijn en de vogels horen en zien: dat gaat nooit vervelen. Als men daarbij bijdraagt aan een groter geheel, is het mooi meegenomen. Dat geldt niet alleen voor een provinciaal beeld. Vogelwerkgroepen brengen op deze manier de vogelwereld in hun eigen werkgebied in kaart. En voor de individuele vogelaar is het prachtig om na afloop van het project ‘alles’ te weten over de vogels in favoriete gebieden of de eigen omgeving.