AtlasNH 2030 Doelstelling/organisatie

De doelstellingen voor de nieuwe Vogelatlas zijn het vastleggen van de actuele verspreiding van alle soorten vogels in de vier meteorologische seizoenen en het bepalen van verspreiding van broedvogels in de broedtijd (maart-juli).
Daarnaast het vastleggen van de belangrijkste veranderingen in de verspreiding van broedvogels ten opzichte van beide eerdere provinciale broedvogelatlassen en van de verspreiding van wintervogels ten opzichte van de landelijke Vogelatlas 2012-2015 (Sovon 2018).
Last-but-no-least kan het project instroom van nieuwe vogeltellers stimuleren.

Het beoogde eindproduct is een digitale atlas (website) met verspreidings- en veranderingskaarten, naast een beknopte samenvatting in gedrukte vorm.

De provinciale aansturing van het project vindt plaats vanuit het SVN bestuur, gedelegeerd aan een projectteam.  Op regionale schaal wordt het veldwerk aangestuurd door de lokale Vogelwerkgroepen. Voor namen en adressen zie www.vogelwerkgroepennh.nl.

Het atlasproject verloopt digitaal via de site van LiveAtlas.nl van Sovon, omdat de methodiek voor de Noord-Hollandse Vogelatlas in grote lijnen overeenkomt met die van de LiveAtlas.  Waarnemingen uit Waarneming.nl zullen ook bij het project worden betrokken.