SVN stopt met project Vogelatlas NH 2030

Beste leden, contactpersonen en coördinatoren,

Bij de laatste ledenvergadering van 23 november 2021 werd medegedeeld dat Sovon in haar ledenraad bekend had gemaakt na te denken over een nieuwe landelijke Vogelatlas. Volgens de toen beschikbare informatie zou er mogelijk in de periode 2027-2032 een nieuw project gestart worden. Op basis van die informatie twijfelden diverse leden toen al aan het nut van een provinciaal atlasproject als er ook een landelijke vogelatlas zou worden uitgebracht. Ook waren er zorgen over de ‘telcapaciteit’ en mogelijke ‘telmoeheid’ als het Sovon-project van start  zou gaan.

Het bestuur zegde toe om met Sovon te overleggen over mogelijke afstemming van beide projecten.

In de afgelopen week, zelfs de laatste dagen nog, kwam er nieuwe informatie waardoor duidelijk is geworden dat het risico van een substantiële overlap (zowel wat betreft het veldwerk als het publiceren van een vogelatlas) veel groter is dan wij eerder, op basis van de destijds bekende informatie, veronderstelden.

Op grond van deze nieuwe informatie heeft het bestuur besloten om op de eerstkomende ledenvergadering van 22 maart 2022 het voorstel aan de leden voor te leggen om te stoppen met ons atlasproject.
Omdat er vrijwel dagelijks mensen in het veld actief zijn voor onze vogelatlas, wil het bestuur de leden daar nu al vroegtijdig over informeren met de aanbeveling om dat ook met de coördinatoren en tellers binnen de verschillende vogelwerkgroepen te communiceren.

Zijn alle uitgevoerde tellingen nu voor niets geweest? Natuurlijk niet! De gegevens vormen sowieso een welkome bijdrage aan de database van LiveAtlas. Wij hopen dan ook dat men verder gaat met het insturen van lijsten per kilometerhok voor dit succesvolle project van Sovon.

Het bestuur van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland.