2020-06 In Vogelvlucht juni

Corona

Inmiddels zijn we eraan gewend, aan alle maatregelen. Helaas moet de SVN daardoor, net als iedereen, terughoudend zijn. De eerste bijeenkomst van de vernieuwde commissie Natuurbescherming moest helaas worden afgezegd. Maar, wat in het vat verzuurt niet.

 

Eeuwenoude reigerkolonie

Oplettende vogelaars doen er toe, zoveel is duidelijk geworden. Een deel van het Bennebroekerbos heet Reigerbosch omdat er, waarschijnlijk al eeuwenlang, blauwe reigers broeden; dit jaar 9 paren.

Een vogelaar in de buurt viel op dat van de ene op de andere dag alle vogels waren verdwenen. Logisch, want vanaf het begin van het broedseizoen was een ondernemer in opdracht van de gemeente Bloemendaal en Hoogheemraadschap Rijnland begonnen met werkzaamheden (vervangen van de beschoeiingen) langs de Bennebroekervaart en Ringvaart).

Na de klacht van de vogelaar bij de gemeente oordeelde een uitgezonden ecoloog dat er niets aan de hand was en dus ging de ondernemer door met zijn werk; logisch. Niemand had gerekend op het doorzettingsvermogen van de vogelaar want die schakelde Chris Brunner (VWGZKL) in, die een klacht indiende bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Na ampel overleg is de heimachine aangepast waardoor de overlast voor de vogels verdween: ze kwamen allemaal weer terug. Doorzetten heeft dus zin, met dank aan de oplettende vogelaar. Logisch toch!

Evaluatie Noordvoort

Mei 2019 werd het strandreservaat Noordvoort, gelegen tussen Noordwijk en Zandvoort, officieel geopend. Na een eerste jaar is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren om het project te verbeteren. Twee knelpunten springen eruit: er is te weinig handhaving én bezoekers zijn niet voldoenden doordrongen van de waarde van het gebied; informatieborden worden vernield, honden losgelaten, verzoeken om het gebied met rust te laten genegeerd. Ook is duidelijk geworden dat de alt

Noordvoort. Foto, Leo Schaap

ernatieve wandelroute over de zeereep, waardoor het gebied zou kunnen worden ontzien, voor veel mensen te vermoeiend is en daarom minder wordt gebruikt dan gewenst.

Om al die redenen is Noordvoort nog niet het strandreservaat dat de ontwikkelaars voor ogen hadden. Op korte termijn worden verbeteringen geïmplementeerd en gaan we allemaal hopen.

Ontwerp Omgevingsverordening NH2020

De SVN heeft, zoals ook enkele vogelwerkgroepen, een zienswijze ingediend op de Ontwerp Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland. Om de kans op politieke invloed te vergroten is die ook gestuurd aan individuele leden van de Provinciale Staten én alle politieke fracties.

In de zienswijze is de SVN erg duidelijk over haar bezwaren tegen faunabeheer, kleinschalige woningbouwontwikkeling, wind- en zonne-energie, beschermd landelijkgebied en enkele kleinere onderwerpen, zoals: onderhoud wegen, fietsinfrastructuur, pleziervluchten en stiltegebieden. Tot slot spreekt de SVN zijn zorg uit over de voorgestelde ‘mandatering van GS’, waardoor de besluitvorming weliswaar kan worden versneld maar het voor burgers moeilijker wordt om te weten wat er in hun omgeving allemaal gebeurd of staat te gebeuren.

De zienswijze is op te vragen via: Hans Stapersma

P.S. De SVN heeft diverse zienswijzen van individuele vogelwerkgroepen medeondertekend. Hierdoor kan ook in een eventuele follow-up tijdens rechtszaken samen worden opgetrokken.

Oorzaak pimpelmezensterfte bekend

Waarschijnlijk heeft elke vogelliefhebber het al gelezen: tienduizenden pimpelmezen in Duitsland zijn dood gegaan door een longontsteking veroorzaakt door een bacterie.

Omdat er nog veel onbekend is maar de woekering van de ziekte nog steeds doorgaat moeten we voorzichtig zijn. Onderzoekers sluiten niet uit dat ook koolmezen inmiddels zijn aangestoken.

Alhoewel mensen niet bevattelijk zijn kunnen die wel de pimpelmezen helpen, bijvoorbeeld door voeder- en drinkplaatsen regelmatig goed schoon te maken.

Circuit gaat weer over de scheef

De SVN heeft een preventief handhavingsverzoek ingediend en de provincie opgeroepen te besluiten een fout te herstellen door te eisen dat het Circuit Park Zandvoort (CPZ) alsnog een onderzoek laat doen naar de invloed van het Formule 1-evenemenet op (broed)vogels. Waarom? Omdat het nooit is gebeurd. CPZ is daartoe verplicht maar accepteerde dat een commercieel bedrijf daarvoor een rekenliniaaltje gebruikte; omdat de provincie niet oplette kwamen ze er nog mee weg ook.

Recent werd duidelijk dat CPZ, zonder vergunning, asfaltblokken heeft gebruikt als fundering van tijdelijke tribunes. Volgens de vergunning worden die elk jaar afgebroken, niet dus. Helaas is het kwaad al geschied omdat het leefgebied van de daar levende zandhagedis en rugstreeppad is vernietigd.

 

Er komt een dag….

Voortgang afslag A9-Heiloo

Door de SP zijn op 6 mei 2020 schriftelijke vragen gesteld omdat allerlei veranderingen in dit langdurige project daartoe aanleiding geven, zoals: Rijkswaterstaat wil dat het ontwerp van de afslag wordt aangepast; de portefeuillehouder van de gemeente Heiloo vindt dat gebruikt verkeersonderzoek (uit 2010) is achterhaald; de gemeente Heiloo wekt de indruk ook zonder afslag nieuwbouw te realiseren.

Gruttomonitor

Door de Rijksuniversiteit Groningen is de zogenaamde Gruttomonitor uitgebracht een indrukwekkend verslag van een 8 jarig onderzoeksproject in Zuidwest Friesland. Overigens bouwde het onderzoek voort op een onderzoek tussen 2004-2011. Kortom, een indrukwekkend project met veel informatie. Een van de belangrijkste conclusies is dat ons beschermbeleid voor grutto’s vooral gericht is op een succesvolle broed maar te weinig waarborgen biedt voor kuikens om kwetsbare periodes – direct na de geboorte, maar ook nadat ze net zijn uitgevlogen- te kunnen overleven.