2020-01 In Vogelvlucht januari

In Vogelvlucht januari 2020

Zienswijze Spaarnwoude Park 2040

Op 20 december is namens de Paraplugroep Spaarnwoude, waar ook de SVN aan deelneemt, een zienswijze ingediend op de Conceptvisie Spaarnwoude park 2040.
Eén van de belangrijkste ambities van de Paraplugroep Spaarnwoude is om actief en structureel betrokken te worden bij de ontwikkeling van de conceptvisie tot een volwaardig en breed gedragen plan voor het gebied; een belangrijk deel maakt deel uit van Natuur Netwerk Nederland (NNN).
Er is daarvoor een plan gemaakt met contactpersonen in elke betrokken gemeente (voorlopig met uitzondering van Amsterdam) en voor de provincie. De contactpersonen leggen contacten met lokale politieke partijen én spreken een tekst in voorafgaand aan de commissievergadering over de conceptvisie. Op dit moment is al duidelijk dat politici erg verbaasd zijn dat bewoners- en natuurorganisaties een zeer marginale rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de conceptvisie.

SVN kan helpen

De Vogelwerkgroep Alkmaar en Omgeving heeft bij de SVN een verzoek om hulp ingediend.

Wat is er aan de hand? In de Eilandspolder werd in 2018 een Veldtoertocht georganiseerd, waartegen de vogelwerkgroep tevergeefs bezwaar maakte. Dat lukte in 2019 echter wel. Tot ieders verbazing verleende de OD-NHN voor 2020 wel weer een ontheffing alhoewel niet aan belangrijke voorwaarden werd voldaan. Zo mag er buiten bestaande paden worden gereden en er zijn geen beschermde broedvogels aangewezen in het Beheerplan, waardoor handhaving wel erg moeilijk wordt.
De vogelwerkgroep heeft bij de gemeente bezwaar ingediend maar ook de SVN gevraagd te helpen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met het bestuur of gebruik het contactformulier.

Vogelonderzoek Formule 1-evenement

Tot op heden hebben we nog steeds geen reactie ontvangen van de verantwoordelijk gedeputeerde mevrouw E. Rommel op ons verzoek om alsnog te besluiten een meerjarig onderzoek te laten doen naar de mogelijke effecten van een formule 1-evenement op de vogelstand én het broedgedrag van vogels in het omringende Natura 2000-gebied. Hetzelfde geldt voor een brief daarover aan de commissie Natuur Landbouw en Gezondheid (NLG).
Ook hebben we nog een moreel appel gedaan op de directie van CPZ en gevraagd of ze, ondanks dat alle vergunningen al binnen zijn, er toch niet voor willen zorgen dat een duidelijk gemis aan onderzoek naar mogelijke effecten op broedvogels wordt goedgemaakt. Helaas is ook dit niet gelukt.

Na overleg met de juridische afdeling van Vogelbescherming Nederland hebben we vervolgens besloten om een zogenaamd preventief handhavingsverzoek in te dienen bij gedeputeerde staten. Immers is het risico reëel dat broedvogels worden verstoord tijdens de broed door de geluidsbelasting als gevolg van meerdere geluidsbronnen: steeds versnellende en vertragende race-auto’s, juichend publiek, wisselende muziek, speakers die de wedstrijd begeleiden en aan- en afvliegende helikopters.
Wordt vervolgd want, alhoewel het moeilijk zal zijn, is de SVN hiermee nog niet klaar.

Smienten lijken veilig

Natuurorganisaties, zoals Milieufederatie Zuid-Holland, Vogelbescherming Nederland en de SVN zijn er al meerdere keren in geslaagd om door middel van een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ het afschieten van smienten tegen te houden.
In december heeft de bestuursrechter een definitieve uitspraak gedaan en bevestigt dat het afschieten van smienten, zoals geëist door Faunabeheer, terecht is verboden. Kortom, smienten zijn veilig; helaas kunnen faunabeheer en de provincie nog in beroep aantekenen.

En nu de ganzen

Wat voor de smienten geldt gaat waarschijnlijk ook op voor de ganzen: ze zijn wellicht veel minder schadelijk dan veel mensen denken. Veel mensen nemen als vanzelfsprekend aan dat ganzen alles opvreten wat hun voor de bek komt en daardoor enorm schade aanrichten voor de boeren. Maar is dat wel zo? Op grond van enkele recente onderzoeken zijn er aanwijzingen dat de werkelijkheid wellicht toch veel genuanceerder is, maar zeker is nog niets.

Anders gezegd, zoeken we geld, voor een onderzoek, een wetenschappelijk verantwoord onderzoek, dat overigens helemaal iet zo heel duur hoeft te zijn maar dat de ganzen wel helpt om onnodig afgeschoten te worden. Wie kan de ganzen helpen?

Neem voor meer informatie contact op met het bestuur of gebruik het contactformulier.

Birdingplaces.eu

Klik bovenstaande link maar eens aan en kies vervolgens voor: Find a birdingplace. Een kaart opent met daarop een groot aantal sterren. De kaart kun je vergroten om meer plaatsen te zien. Klik een ster en een klein schermpje opent zich met de aanduiding van het gebied en de belangrijkste soort die je er kunt zien. Dubbelklik daarop en een nieuw scherm opent zich met alle informatie over het gebied; zelfs de beste parkeerplaats in de buurt. Wat ik persoonlijk jammer vind is dat je de ster daadwerkelijk moet aanklikken om de eerste informatie te zien. Eigenlijk zou het voldoende moeten zijn om je muis over de ster te schuiven; een verbetering voor de toekomst?

Je kunt er dus allerlei interessante vogellocaties vinden, maar je kunt die van jou ook toevoegen. In de loop van de tijd ontstaat zo dus een unieke site voor vogelaars die op zoek zijn naar hun volgende kijkgebied. Iedereen die een vogelplek toevoegt maakt kans op een van de volgende cadeaus: Leica Noctivid 10x42 binoculars or the amazing Leica Apo Televid. Snel dus: klik, klik…..