2019-12 In Vogelvlucht

Spaarnwoude Park 2040 In 2018 werd door B&W van de gemeente Velsen het Ontwerp Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude (OPBS) ter inzage gelegd. De Vogelwerkgroep Zuid- Kennemerland én de SVN hebben daarop samen een zienswijze ingediend. Tot op de dag van vandaag is daarop helaas geen reactie ontvangen. Begin oktober van dit jaar maakte Recreatieschap Spaarnwoude haar Conceptvisie […]

Lees verder