Betrekken bij Groen

Er is dit jaar weer € 45.000,- beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds ‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de provincie Noord-Holland.

Van 15 februari tot en met 17 maart 2019 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen en versturen naarbetrekkenbijgroen@landschapnoordholland.nl.

Vooral projecten rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de samenwerking en organisatie van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.

Wilt u meer informatie over het ‘Betrekken bij Groen Fonds’? Kijk op www.betrekkenbijgroen.nl  voor alle informatie.