Opnieuw krijgt de SVN gelijk van de rechter in zake afschot smient

7 september 2018

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen (SVN). Vogelbescherming Nederland heeft die procedure met inhoudelijke input ondersteund. Het beroep was gericht tegen de toestemming van de provincie voor het afschieten van smienten ivm gestelde schade aan landbouwgewassen. 

Eerder had de rechtbank die toestemming van de provincie al geschorst, omdat de provincie onvoldoende had gemotiveerd dat aan de vereisten voor ontheffing van de verboden van de Wet natuurbescherming was voldaan. Sindsdien heeft de provincie dit gebrek niet hersteld. Ze hield alleen vol dat ze het wel goed had gemotiveerd. En dat de staat van instandhouding bij de smienten op Europees niveau moet worden beoordeeld. 

De provincie voerde hierover aan:
Ten aanzien van de staat van instandhouding heeft verweerder nog nader toegelicht dat een standenpopulatie een andere benadering vergt dan een zogenoemde ‘flyover-populatie’, waar ook de smient onder valt. Omdat de smient zich constant verplaatst moet de staat van instandhouding niet op Nederlandse, maar op Europese schaal worden bezien.

Daar was de rechtbank het niet mee eens. Ook voor de smient moet de staat van instandhouding gewoon op Nederlands niveau worden bezien. Nu de provincie de eerder geconstateerde motiveringsgebreken niet heeft hersteld en op de zitting tegen de rechters zei ook niet van plan te zijn dat alsnog te gaan doen, heeft de rechtbank meteen doorgepakt en beslist dat de ontheffing aanvraag van de Faunabeheereenheid wordt afgewezen.

Een mooie overwinning voor de SVN. En mooi zo in de aanloop naar de behandeling van een vergelijkbare zaak in Zuid-Holland en … zelfs een mogelijk verbod van afschot voor heel Nederland.