Maatschappelijke organisaties pleiten voor behoud van groene long tussen de A8 en A9

18 juni 2018

Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” roepen Gedeputeerde Staten op om een integraal plan te ontwikkelen voor de waardevolle groene long tussen de A8 en A9. Uitgaande van de kwaliteiten van het gebied.  lees verder op site van LNH

Zie ook Pleidooi, Laat groene long tussen A8 en A9 niet vol slibben