Noord-Hollandse stranden voortaan beter beschermd

22-02-2018 Haarlem.

Een groot aantal partijen heeft vandaag met het convenant Noord-Hollandse Kust nieuwe afspraken gemaakt over die kust. De volgende stap betreft het maken van afspraken over de binnenduinrand. Het convenant is opgesteld onder leiding van provincie Noord-Holland en ondertekend door de kustgemeenten, waterschappen, recreatiesector en natuur- en milieuorganisaties waaronder de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN.

leest verder voor het hele bericht.