Oprichting vereniging SVN

21 november 2017 Per 21 nov 2017 is de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland opgericht. Dit besluit is bij notariëleakte bekrachtigd en heeft als doel tot een beter werkbare rechtsvorm te komen. De bestaande stichting zal de nog lopende (juridische) zaken afhandelen en zich daarna opheffen als stichting. Verder is het doel van de nieuwe vereniging […]

Lees verder

Laat de smient niet schieten!

GS Zuid-Holland is voornemens het FBP schadebestrijding smienten goed te keuren. Na goedkeuring mogen de grondgebruikers in Zuid-Holland op basis van een vrijstelling in de provinciale verordening smienten afschieten (vooralsnog 6.500 per jaar). GS heeft Provinciale Staten gevraagd om hierover een standpunt in te nemen. PS vergadert daar woensdag over. Snelle actie is geboden. De […]

Lees verder

Kustpact voor Noord-Holland uitgewerkt, Noord-Hollandse strandzones in kaart gebracht

Kustpact voor Noord-Holland uitgewerkt, Noord-Hollandse strandzones in kaart gebracht Natuurorganisaties tevreden met deze eerste stap Bestuurders van verschillende Noord-Hollandse overheden, natuurorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Het is de eerste uitwerking van het landelijke Kustpact voor Noord-Holland. Met de toekomstplannen en afspraken wordt […]

Lees verder