Organisatie

De aangesloten organisaties (vogelwerkgroepen enz.) treden naar buiten als SVN. Doel van de samenwerking is de bescherming van vogels in het algemeen in de provincie Noord-Holland. Verder steunt de SVN de aangesloten organisaties met het doen van uitgaven en publicaties over vogels.
Deze ondersteuning kan zijn een financiële bijdrage aan een uitgave en/of publicatie. De financiering wordt gedaan uit het Wim Ruitenbeek Fonds.
Verder treedt de SVN naar buiten als het gaat om misstanden en schendingen van de Natuurbeschermingswet.