Organisatie

De aangesloten organisaties (vogelwerkgroepen enz.) treden naar buiten als SVN. Doel van de samenwerking is de bescherming van vogels in het algemeen in de provincie Noord-Holland. Verder steunt de SVN de aangesloten organisaties met het doen van uitgaven en publicaties over vogels.
Deze ondersteuning kan zijn een financiële bijdrage aan een uitgave en/of publicatie. De financiering wordt gedaan uit het Wim Ruitenbeek Fonds.
Verder treedt de SVN naar buiten als het gaat om misstanden en schendingen van de Natuurbeschermingswet.

Roofvogelshows

Standpunt inzake het houden van roofvogels in gevangenschap en organiseren van shows met roofvogels van de
Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN.
Een standpunt dat mede wordt ondertekend door 130 organisaties in Nederland.

Zie voor volledig document standpunt SVN

Bekijk ook de video van de Vogelwerkgroep Roodvogels Nederland
door Helen Goote