Archief

 

Het archief van de SVN bestaat uit alle publicaties uitgegeven in de vorm van de De Pieper uitgave 1961-1980 en de Graspieper uitgave 1981-2001.

In totaal is dat een schat aan informatie bestaande uit 760 documenten over de vogels in Noord-Holland.

Samenstelling:
Peter van der Linden, Wim Ruitenbeek

Redactie:
Wim Ruitenbeek, Loes Staal, Fred van Vliet en Marco Witte

Hieronder een overzicht van de laatste publicaties uit de Graspieper (aan deze lijst wordt constant gewerkt om deze compleet te maken.) Mocht er een bepaald artikel gezocht worden is dit op te vragen via het contactformulier, zie contact.

Foto Shane Gerke

Jonker, K. (1972) Waarnemingen van zaagbekken in de Zaanstreek.

Boer, P. (1972) Broedvogels van het Ilperveld.

Boer, P. (1972) Eieren van Patrijs en Wilde Eend in één nest.

Veel, J. (1966) De Kuifeend als broedvogel in Noord-Holland.

Dijksen, L.J. & A.J. Dijksen (1966) Over de slaaptrek van Kauwen en andere kraaiensoorten.

Renooij, J. (1966) De Huiszwaluw als broedvogel in Oostwoud.

Koning, F.J. (1966) Ransuilen in het Pettemerbos.

Venneker, C.N. & P. Boer (1966) Bos-, Veld-, Kerk- en Ransuil als broedvogel noord van Noordzeekanaal

Muusers, B.A.F. (1966) Bij het nest van een Waterral.

Hanekamp, A. & A. Smit (1966) De Baardmannetjes van 1965.

IJzendoorn, A.L.J. van (1966) De Baardmees als broedvogel in Noordhollands Noorderkwartier.

Klop, J.A. (1966) Wieringermeer-nieuws 1965.

IJzendoorn, A.L.J. van (1966) Een invasie van Pestvogels.

IJzendoorn, A.L.J. van (1966) Een invasie van Baardmezen.

Orden, Ch. van (1966) De verspreiding van de Kemphaan.

Groot, H. de & A. Oldenhof (1966) Ringonderzoek van de Blauwe Reiger.

IJzendoorn, A.L.J. van (1966) Nogmaals de Geelgors.

Vlug, H. (1965) Broedvogels in het Geestmerambacht.

Vet, K. de (1965) Broedvogelverslag Geestmerambacht.

Vries, K. de (1965) Broedende Baardmezen aan het Alkmaardermeer.

Klop, J.A. (1965) Wieringermeer-nieuws 1964.

Dijksen, A.J. & L.J. Dijksen (1965) Broedvogelinventarisatie in 1965 van een gedeelte der

staatsbossen op Texel.

IJzendoorn, A.L.J. van (1965) De Geelgors in Noordhollands Noorderkwartier in 1965.

Keyzer, K. (1965) Iets over de broedvogels van het Overdie te Limmen in 1965.

IJzendoorn, A.L.J. van (1965) Grote aantallen Zwarte Sterns langs de IJsselmeerkust.

IJzendoorn, A.L.J. van (1965) Hoe een Lepelaar visjes at.

IJzendoorn, A.L.J. van (1965) Merels en hun manieren.

Orden, Ch. van (1965) De verspreiding van de Snor in Noordelijk Noord-Holland.

Sijpveld, C.W. van & J.C. Schipper, A.L. Pieters & Ch. van Orden (1965) Een inventarisatie

van een weidevogelgebied.

Boer, P. (1965) De Turkse Tortel in ons rayon.

IJzendoorn, A.L.J. van (1965) De Geelgors in Noordhollands Noorderkwartier.

Dijksen, L.J. (1965) De Putter als broedvogel van de oostkant van de Staatsbossen op Texel.

IJzendoorn, A.L.J. van (1965) Het Lotmeer, een onbekend terrein in de Kop van Noord-Holland.

Monsees, G.R., G. Zwaan, J. Zwaan & H. van de Poll (1965) Wadvogels op het Balgzand.

IJzendoorn, A.L.J. van (1965) Broedvogels van het Baldzandgebied.

Dijksen, L.J. & A.J. Dijksen (1965) De broedvogels van de staatsbossen op Texel in 1964.

IJzendoorn, A.L.J. van (1965) Slakken die vogeljongen verwonden of doden.

Smit, A. & Ch. van Orden (1964) Enkele avifaunistische gegevens over het Zwanenwater.

Ch. van Orden (1964) Over de trek en de verspreiding van Kemphanen en Krombekstrandlopers.

Donia, G. (1964) Vreemdsoortig kievitengedrag in ’t territorium.