Kustbeschermers geven steun aan concept-toekomstplannen kust NH

3 december 2017

Kustbeschermers geven steun aan concept-toekomstplannen kust NH

Meer dan 100 mensen zijn in twee bijeenkomsten [ link eerder bericht ] door de Noord-Hollandse natuurorganisaties geïnformeerd over de toekomstplannen van de Noord-Hollandse kust. Zij ondersteunen op hoofdlijnen de voorgestelde strandzonering. Wel roepen Kustbeschermers de plannenmakers op om de zogenaamde ‘groene sterren’ op de kaart goed uit te werken en duidelijke afspraken te maken over het gebruik van het strand. Ongewenste en overlastgevende evenementen zijn veel mensen een doorn in het oog. De toezicht en handhaving hierop moet veel beter. 

Kustbeschermers willen in de definitieve stukken meer aandacht voor de ‘groene sterren’. Dit zijn gebieden die landschappelijk aantrekkelijk zijn en hoge natuurwaarden hebben. Welke winst is er daar voor natuur en landschap, vroegen deelnemers zich af. Daar moeten nog een concrete uitwerking en goede afspraken over komen. Die zijn er namelijk ook bij de ‘rode sterren’, de gebieden waar extra reuring en bebouwing mogelijk is. Bijvoorbeeld duidelijkheid te geven over het beoogde natuurbeeld. Dat kan gaan van meer ruimte voor dynamisch kustbeheer tot honden-aan-de-lijn. Deelnemers zien het liefst deze ‘groene’ gebieden opgenomen in het Nationaal Natuur Netwerk.

De aanwezigen maken zich ook zorgen over bijvoorbeeld festivals en vragen aandacht voor zwerfafval en de manier wijze van schoonhouden van het strand. Ze zien graag hierover duidelijke afspraken in een gedragscode.

Oproep gaat naar provincie

Noord-Hollandse natuurorganisaties organiseerden de bijeenkomsten om hun achterban te betrekken bij het maken van de toekomstplannen van de kust. De plannen zijn met een groot aantal partijen gemaakt, waar onder de natuurorganisaties en nu bij diverse achterbannen besproken. De inbreng van de Kustbeschermers geven de natuurorganisaties mee aan de provincie. Die de trekker is van het proces.