Opnieuw winst voor de Smienten door inzet van de SVN en Vogelbescherming

Op 30 november 2017 heeft de rechter te Haarlem opnieuw de ontheffing voor het afschieten van smienten opgeschort.
De SVN heeft in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, opnieuw een verzoek bij de rechter ingediend om een Voorlopige Voorziening te treffen tegen het doden van smienten. De rechter heeft dit verzoek ingewilligd en is┬ávan mening dat niet aangetoond kan worden dat er geen andere middelen zouden bestaan dan het doden van smienten ter voorkoming van schade aan gewassen. De verleende ontheffing zou gelden tot april 2019 in 22 van de 27 WBE’s (Wild Beheer Eenheden) in Noord-Holland. Het is nu wachten op een definitieve uitspraak van de rechter.