Oprichting vereniging SVN

21 november 2017

Per 21 nov 2017 is de Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland opgericht. Dit besluit is bij notariëleakte bekrachtigd en heeft als doel tot een beter werkbare rechtsvorm te komen. De bestaande stichting zal de nog lopende (juridische) zaken afhandelen en zich daarna opheffen als stichting. Verder is het doel van de nieuwe vereniging meer leden aan te trekken als lid om zich op deze wijze sterker te maken als het gaat om natuurbescherming in het algemeen en dat van vogels in het bijzonder.