SVN gaat opnieuw in beroep op tegen afgegeven ontheffing doden van smienten

Staat van instandhouding en de ruime ontheffing  De beschikking ontbeert een deugdelijke motivering en een zorgvuldige voorbereiding nu onvoldoende is komen vast te staan dat de ontheffing geen afbreuk doet aan de gunstige staat van de instandhouding van de smient. Eiseres merkt hierover het volgende op. A. De smient en het belang van Nederland en […]

Lees verder